nieuws

Teruglopend belang van Breda bij woningbouw

bouwbreed Premium

De rol die de gemeente Breda speelt bij de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen loopt tussen 2016 en 2021 drastisch terug. In 2016 geeft de Noord-Brabantse gemeente nog 270 kavels uit ten behoeve van woningbouw en in 2021 gaat het om honderd kavels.

Dat blijkt uit het meerjarenperspectief Grondbeleid Breda 2013, dat de gemeente deze week heeft gepresenteerd. “Private partijen zullen een steeds grotere rol krijgen bij het voorzien in voldoende nieuwbouw”, staat in het document. Op de kortere termijn krijgt Breda er in de jaren 2013-2017 jaarlijks gemiddeld 618 woningen bij. Nieuwbouw en herstructurering van bestaand vastgoed liggen hieraan ten grondslag. Bijna de helft van de nieuwe woningen komt uit gemeentelijke kavelverkopen.

De aanwas van de Bredase woningvoorraad kan uitsluitend worden gerealiseerd als de markt zich stabiliseert of aantrekt. In het document wordt daarbij aangetekend dat de gemeentelijke grondverkoop voor 2014 reeds contractueel is vastgelegd. Voor het volgende jaar is 20 procent vastgelegd in contracten. In dat jaar staan 376 huizen op stapel. Van 83 woningen is de bouw inmiddels contractueel vastgelegd. Voor de periode 2018-2022 ziet het ernaar uit dat slechts 93 woningen per jaar worden gebouwd.

Het gemeentebestuur van Breda overweegt om een aantal bouwprojecten uit de eerste periode te verschuiven naar een later tijdstip. Als de markt tussen 2018 en 2022 aantrekt, dan zijn er voldoende mogelijkheden om alsnog meer te bouwen. Het grootste deel van de bouwplannen, 76 procent, heeft betrekking op koopwoningen. Een aantal van deze bouwprojecten zal waarschijnlijk worden omgezet naar huurwoningen. Hierdoor ontstaan er in het bijzonder kansen voor appartementen. De verkoop hiervan verloopt moeizaam, maar er is wel vraag naar vanuit de huurdersmarkt.

Reageer op dit artikel