nieuws

Sympathieker

bouwbreed Premium

Een foutje maken is menselijk. Ook bij het indienen van een inschrijving voor een aanbesteding. Maar juist bij een aanbesteding kan een klein foutje tot ernstige gevolgen leiden. Je hoeft maar iets te vergeten als inschrijver en de kans is groot dat je uit de procedure geknikkerd wordt. Zelfs als elke blinde uit de stukken […]

Een foutje maken is menselijk. Ook bij het indienen van een inschrijving voor een aanbesteding. Maar juist bij een aanbesteding kan een klein foutje tot ernstige gevolgen leiden. Je hoeft maar iets te vergeten als inschrijver en de kans is groot dat je uit de procedure geknikkerd wordt. Zelfs als elke blinde uit de stukken kan lezen dat het een prima aanbieding is. En er slechts sprake is van een schoonheidsfoutje. Een kleine omissie. Een slordigheidje. Het gelijkheidsbeginsel wordt er gauw bijgehaald. Gelijke monniken, gelijke kappen. De regels zijn voor iedereen dezelfde en moeten dus zeer formalistisch worden uitgelegd. En daarmee kregen de aanbestedingsregels, en het aanbestedingsrecht, een onsympathiek karakter. Star en onbuigzaam.

Maar een kleine aanpassing in het ARW geeft het aanbestedingsrecht opeens een ander gezicht. Sympathieker. Tegenwoordig moet de aanbesteder namelijk bij elk gebrek in de eigen verklaring of de bewijsmiddelen aan de inschrijver vragen om herstel. Per fax of e-mail. En dan moet er binnen twee werkdagen een reactie komen. Een missende handtekening, een gemiste referentie, een vergeten bewijsstuk. Steeds moet de aanbesteder het melden en krijgt een inschrijver de kans te herstellen.

Dat gelijkheidsbeginsel, waarvan we dachten dat het als een heilige berg de weg blokkeerde tot herstel, blijkt opeens niet zo onaantastbaar. Zo lang het gaat om referenties en andere kenmerken van de inschrijver, dus.

Onder het ARW 2005 konden gebreken ook hersteld worden , maar alleen als vaststond dat het ‘eenvoudig te herstellen’ gebreken waren. En daarover bestond veel onduidelijkheid. Een beroep erop werd niet vaak (vaak niet) gehonoreerd. Het is goed dat deze duidelijkheid er nu wel is. Al zit die zeker nog niet overal tussen de oren. Maar aanbesteders hebben geen keus meer. En dat is al een belangrijke winst op zich. Want waar geen keuzes zijn, kan ook moeilijk een geschil ontstaan. En daar zit hem nu precies de kracht van deze kleine wijziging in het ARW. Want wordt alles niet een stuk sympathieker als er geen geschillen meer bestaan?

Reageer op dit artikel