nieuws

Spuitasbest bijna weg in Nederlandse bouw

bouwbreed Premium

Spuitasbest bijna weg in Nederlandse bouw

Spuitasbest is nagenoeg verdwenen uit Nederland. Dat is te concluderen na inspectie van honderd gebouwen waar TNO in 1997 nog spuitasbest constateerde.

Nu, 16 jaar later, is twee derde van de gebouwen gesaneerd of gesloopt. Weliswaar bevatten 24 gebouwen spuitasbest, maar dat is volledig afgeschermd, waardoor maatregelen verder niet nodig zijn. In zeven gevallen is onvolledig afgeschermd spuitasbest aanwezig. De grenswaarden voor asbeststof worden nergens overschreden, dus zijn maatregelen niet vereist. De Gezondheidsraad pleitte onlangs voor aanscherping van die grenswaarde.

Het onderzoek is een gevolg van een motie van Tweede Kamerlid Paulus Jansen (SP). Hij verzocht begin juli 2013 om een actuele inventarisatie van het spuitasbest in de gebouwen op de TNO-lijst. “Veel gebouwen hebben een publieksfunctie als ziekenhuis , congresgebouw of supermarkt.”

Reageer op dit artikel