nieuws

Rechter wil discussie over vonnis

bouwbreed

Een debat moet er komen over oneerlijke concurrentie bij aanbestedingen van instellingen die gesubsidieerd worden. Dat vindt de Haarlemse voorzieningenrechter Theo Röell.

Oneerlijk aanbesteden centraal

In zijn uitspraak spreekt de Haarlemse vice-president van de rechtbank er zijn bevreemding over uit dat door de overheid gesubsidieerde instellingen mee kunnen doen aan aanbestedingen. Dat kan bijna niet anders dan tot oneerlijke concurrentie leiden. Hij doet er zelf echter geen uitspraak over.

Maar, zo zegt hij, “ten aanzien van het argument van Broeks dat Sport Service geen mkb-bedrijf is, merkt de voorzieningenrechter op dat het mededingingsrechtelijk bezien op zijn minst genomen merkwaardig is dat de onweersproken met overheidssteun opererende stichting Sport Service mag meedingen naar een opdracht die volgens de eigen Aanbestedingsleidraad van Regio College in beginsel is bestemd voor mkb-bedrijven.”

In de zaak zelf ging het om een onderhandse aanbesteding van sportdiensten voor een aantal scholen door de stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Westland. Die had al een fout gemaakt bij de aanbesteding door van twee inschrijvers de prijs inclusief btw te nemen en van één exclusief. Die fout werd gecorrigeerd waardoor een andere inschrijver dan de stichting Sport Service, te weten Broeks, meer emvi-punten behaalde.

Vraagtekens

Daarna ging het helemaal fout door de aanbestedende dienst een nieuwe jury de inschrijvingen liet beoordelen, waardoor de stichting Sport Service weer won. In het kort geding dat Broeks aanspande, veegde rechter Röell de vloer aan met de aanbestedende dienst. Veel leuker, ook voor de bouw relevant, zijn de vraagtekens die hij plaatste bij het meedoen in de aanbesteding van de gesubsidieerde stichting. Die had met een uurtarief in kunnen schrijven dat bijna de helft was van dat van de reguliere bedrijven.

De discussie is daarnaast actueel nu minister Blok plannen heeft om overheidsbedrijven op te gaan zetten voor onder andere schoonmaakdiensten en postbezorging. Het wachten is op Rijksonderhoudsdiensten die vervolgens de markt op gaan. Diensten gemeentewerken hebben dat ook gedaan.

> pagina 13: juridisch

Reageer op dit artikel