nieuws

Provincies hebben volop huiswerk

bouwbreed Premium

Provincies moeten zich nu al voorbereiden op de nieuwe geluidwet. Met name gegevensverzameling over geluid langs provinciale wegen vergt volop huiswerk.

Nieuwe geluidwet vergt goede voorbereiding

Volgens de nieuwe wet moeten er geluidproductieplafonds (GPP’s) vastgesteld worden langs provinciale wegen en regionale bedrijventerreinen. Wacht daarmee niet tot de invoering van de GPP-systematiek maar maak de gegevens nu al bruikbaar en beschikbaar, adviseert DGMR. Het bureau heeft in opdracht van het Interprovinciaal Overleg gekeken wat de nieuwe geluidwet betekent voor de provincies en wat voor werk ze moeten verzetten.

Een belangrijke conclusie is dat de gegevens over geluid eenduidig en betrouwbaar moeten zijn. Bij de invoering van een soortgelijk systeem voor rijkswegen was dat minder het geval met als gevolg dat de invoering langer heeft geduurd en problematischer was.

Geluidsmode

Nu hebben provincies al massaal een geluidsmodel opgesteld omdat dit moest van de Europese richtlijn omgevingslawaai. Daarin zitten echter grote verschillen. Zo is niet in alle provincies het gehele weggennet opgenomen. Wel hebben ze een dekkend verkeersm odel dat als input kan dienen voor de ontbrekende wegen. Ook hebben niet alle provincies een de kkend hoogtebestand van de provinciale wegen terwijl dat wel belangrijk is voor de bepaling van het GPP. En een aantal provincies ontberen volledige informatie over g eluidsschermen langs provinciale wegen. Die moeten er zijn omdat ze essentieel zijn voor het geluidsmodel.

Een soortgelijke inventarisatie zal nog moeten worden gemaakt van de parallelwegen. Ook die zitten nu nog niet in het geluidsmodel. Wel staan rotondes erop, maar is een enkele keer de verkeersintensiteit nog onbekend. Ook die gegevens zijn van belang omdat een rotonde voor een hogere geluidsbelasting zorgt.

DGMR adviseert ook om goed op te letten bij wegen waar schommelingen op maaiveldhoogte langs provinciale wegen zijn. Dat kan leiden tot GPP-waarden die men normaal gesproken niet zou verwachten.

Kortom, zo zegt DGMR, provincies moeten nog hard aan de bak om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe geluidwet. Wat daarbij wel scheelt is het opzetten van één geluidregister.

Reageer op dit artikel