nieuws

Overijssel richt grondfonds op

bouwbreed Premium

Overijssel richt grondfonds op

Overijssel wil de problemen van gemeenten met hun grondexploitaties oplossen door een grondfonds. De provincie wil met de gemeenten verkennende gesprekken voeren, meldde het provinciebestuur aan Provinciale Staten.

Volgens het plan van de provincie koopt Overijssel de grond van de gemeenten tegen de boekwaarde en verkoopt deze weer tegen de, vaak veel lagere marktwaarde. Het negatief saldo geldt als een soort lening die over een bepaalde periode moet worden terugbetaald.

Het fonds zou betaald moeten worden vanuit de zogenoemde ‘Essent-gelden’. Het fonds kan in het eerste kwartaal van 2014 tot stand komen. Gemeenten raken momenteel hun grond niet kwijt omdat ontwikkelprojecten niet tot stand komen.

Reageer op dit artikel