nieuws

Onderhandelingen mortel-cao opnieuw geschorst

bouwbreed Premium

De cao-onderhandelingen in de sector betonmortel zijn opnieuw opgeschort. Werkgeversorganisatie VOBN en vakbonden CNV Vakmensen en FNV Bouw zijn het niet eens geworden over de invoering van een uur-spaarmodel.

In september werden de onderhandelingen na drie gespreksronden stilgelegd. Deze maand zaten de sociale partners opnieuw met elkaar om tafel. De standpunten bleken echter te ver uit elkaar te liggen.

Vooral over het aantal uren dat werknemers mogen sparen in het kader van het uur-spaarmodel, wordt verschillend gedacht. De bonden vinden dat werknemers jaarlijks verplicht mogen worden tot het sparen van maximaal tachtig opname-uren (twee weken), door middel van verplicht overwerk.De werkgevers zijn tegen een dergelijke limiet. “Daar kunnen wij niet mee uit de voeten”, zegt VOBN-directeur Ron Peters. Zijn organisatie stelt een maximum van negentig dagen voor. Als werknemers echter weer een aantal uren hebben opgenomen, moet het volgens de VOBN mogelijk zijn om werknemers te verplichten opnieuw tot negentig dagen te sparen. Een ander heikel punt is de loonsverhoging waar de vakbonden op inzetten. FNV Bouw en CNV Vakmensen willen dat de lonen in de sector tot december 2014 met 3,5 procent omhooggaan. “De werkgevers hebben aangegeven dat dit absoluut niet mogelijk is”, zegt onderhandelaar Hans Crombeen van FNV Bouw.

De onderhandelingen over de mortel-cao – de vorige afspraken liepen tot december 2012 – worden op 15 november hervat. De vakbonden en de brancheorganisatie gaan de komende weken hun achterban raadplegen. Zowel Crombeen als Peters wil niet op het oordeel van de achterban vooruitlopen. Plannen voor een staking worden nog niet gemaakt, benadrukt Crombeen. “Het is niet zo, zoals soms bij cao-onderhandelingen, dat we enorme ruzie hebben. Onze standpunten liggen gewoon erg ver uit elkaar.”

Reageer op dit artikel