nieuws

Nieuwe geldstroom gezocht

bouwbreed

Het geven van subsidies voor particuliere woningverbetering en -onderhoud is niet efficiënt. Laagrentende leningen en adviezen wel.

Subsidies particulier onderhoud werken niet

Onderzoeksinstituut OTB en kennisnetwerk Platform31 zijn in hun onderzoek ‘Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang’ eensgezind: gemeentelijke subsidies zijn niet meer van deze tijd.

Ook is de effectiviteit dubieus. Volgens het onderzoek komen subsidies nu te vaak terecht bij woningeigenaren die hun huis ook wel zouden opknappen zonder subsidie. Maar juist aan de onderkant, waar mensen zitten die onderhoud niet of nauwelijks kunnen betalen, worden met de subsidie onvoldoende verleid.

Gebrek aan geld is momenteel niet het issue, maar gebrek aan financiering. De oplossing is dan ook dat gemeenten hun geld beter kunnen steken in een revolverend fonds dat leningen verstrekt, dan in subsidies.

Verloedering

De gedachte hierachter is dat gemeenten een heel groot belang hebben bij goed onderhouden particuliere woningen. Anders dreigt verloedering. niet alleen van de woningen zelf maar van hele buurten of wijken.

De onderzoekers wijzen erop dat het belang van particulier woningonderhoud alleen maar zal toenemen. In de eerste plaats is het aandeel koopwoningen de afgelopen decennia hard gestegen. Verder stamt een groot deel van de woningvoorraad uit de jaren zeventig. Na veertig jaar is die voorraad aan groot onderhoud en verbetering toe.

Het onderzoek wijst daarnaast uit dat gemeentelijk beleid nodig blijft, omdat de problemen in veel wijken hardnekkig zijn, niet vanzelf oplossen en bovendien verergeren.

Het zou bovendien een goed idee zijn als gemeenten één aanspreekpunt optuigen waarin de verschillende partijen, ook marktpartijen, hun krachten bundelen. Verschillende gemeenten doen nu al pogingen zo’n aanspreekpunt op te richten.

Ook is het goed om het beleid breder te trekken: combineer onderhoud met energiebesparing en levensloopbestendig maken van huizen.

Reageer op dit artikel