nieuws

Minister moet regels stellen gebruik pur

bouwbreed Premium

Het TNO-onderzoek naar gespoten pur bij vloerisolatie schiet tekort. Het onderzoek werd verricht onder veiligheidscondities die niet aanwezig zijn in de praktijk waarin wordt gewerkt.

‘TNO-onderzoek sluit onvoldoende aan bij praktijk’

Zo reageert het Meldpunt pur-slachtoffers op een brief die minister Blok vorige maand schreef aan de Tweede Kamer. Blok baseert zich in zijn brief op een onderzoek van TNO. Hij stelt onder meer dat werknemers die klachten hebben vanwege het gebruik van pur overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen. De kans dat mensen door het gebruik van pur hiervoor overgevoelig worden, acht hij uiterst klein. Volgens het meldpunt is dat een verkeerde conclusie die voortkomt uit lege plekken binnen het TNO-onderzoek. “De belangrijkste lacune in het onderzoek tot dusver is dat werd gemeten onder optimale veiligheidscondities”, zo staat in de brief. “Niet werd gemeten onder representatieve omstandigheden zoals die zich bij de slachtoffers hebben voorgedaan.” Het nut van het onderzoek is daarom voor mensen die ziek zijn geworden door met pur te werken van geen belang, vindt het meldpunt.

De organisatie tekent daarbij aan dat bij de slachtoffers geen afzuiging aanwezig was. Met als gevolg dat ze aan zeer hoge doses schadelijke stoffen werden blootgesteld.

Om een en ander goed in kaart te brengen is het volgens het meldpunt nodig slachtoffers bij verder onderzoek te betrekken. Zij kunnen een beeld geven van hoe de verwerking van het materiaal geschiedde en welke risico’s daarbij ontstonden. Ook dringt het meldpunt aan op stringente regels waaraan het gebruik van pur moet voldoen. Vanuit de organisatie wordt er op gewezen dat certificering niet verplicht wordt. “De parallel moet de veiligheidseisen aan asbestsanering dringt zich op”, zo reageert het meldpunt. Het roept de minister op in te grijpen. Bovendien wordt aangedrongen op aandacht voor de slachtoffers van het gewraakte materiaal. Voor hen moet er een compensatieregeling komen. Ook is het nodig dat gezinnen die in huizen wonen waarin pur is verwerkt, de kans krijgen te verhuizen.

Een woordvoerder van minister Blok zegt dat volgende week zal worden overlegd tussen de minister en vertegenwoordigers van het Meldpunt pur-slachtoffers.

Reageer op dit artikel