nieuws

Miljardenproject af van bezwaarmakers

bouwbreed Premium

De Raad van State heeft drie bezwaren tegen de weguitbreiding rond Schiphol, Amsterdam en Almere van tafel geveegd.

Aannemer maakte zich zorgen over bodemverontreiniging

Twee beroepen tegen het project van 4,7 miljard euro zijn ongegrond verklaard, één beroep is niet ontvankelijk. Een groepje bezwaarmakers claimt dat minister Schultz plannen heeft aangepast, zonder ze vervolgens ter inzage te leggen. Dat klopt volgens de Raad van State niet, omdat het besluit gewoon in de Staatscourantheeft gestaan. Een ander verweer kwam van de stichting A1-A10 Oost Beter Opgelost. Die voert aan dat een tunnel altijd onveiliger is dan een gewone weg, zo zou de ervaring leren. De Raad van State kon weinig met dat betoog: “De stichting heeft geen feiten vastgesteld waaruit volgt dat de wijziging van het Tracébesluit leidt tot verkeersonveilige situaties.”

Het derde verweer kwam van een aannemer die in de buurt woont. Hij vreest voor bodemverontreiniging. De aannemer stelt dat minister Schultz te weinig onderzoek gedaan heeft naar de gevolgen van haar nieuwe plannen voor een lopende bodemsanering bij de voormalige stortplaats De Lepelaar.

Minister Schultz is het niet eens met de aannemer en verdedigt dat de risico’s op verontreiniging juist kleiner zijn geworden. Dat komt omdat de verbindingsboog tussen de A1 en de A6 in de nieuwe plannen in westelijke richting is verplaatst, waardoor er geen steunpunt meer nodig is voor de verontreinigde grond. De Raad van State sluit zich daar bij aan en oordeelt dat de aannemer niet heeft kunnen aantonen dat de kans op bodemverontreiniging is toegenomen. Met de uitspraak van de Raad van State staat niets de aanbesteding van de A9 tussen Holen-drecht en Diemen in het vierde kwartaal van 2014 nog in de weg. Het wijzigingsbesluit van minister Schultz (infrastructuur) is nu onherroepelijk. Dat betekent dat het in 2011 vastgestelde Tracébesluit op een aantal punten is aangepast. De geluidsschermen langs de A10 en A1 bij Diemen worden hoger, de hogere geluidsschermen bij de Zeeburgbrug vervallen. Ook de geluidsschermen langs de A1 in de Bloemendalerpolder komen er anders uit te zien dan eerst was voorzien. De Gaasperdammertunnel is in het definitieve plan smaller.

Reageer op dit artikel