nieuws

‘Maak maatregelen tegen uitbuiting buitenlanders controleerbaar’

bouwbreed Premium

Dat er wat moet gebeuren rond het probleem van schijnzelfstandigheid en uitbuiting van buitenlandse bouwvakkers, staat als een paal boven water. Maar of daar de Aanbestedingswet voor moet worden aangepast, is een vraag voor de Aannemersfederatie Nederland.

“Een wijzig ing van de Aanbestedingswet duurt weer een heel lange tijd, terwijl er veel sneller actie nodig is. Bovendien wordt naar alle waarschijnlijkheid de Aanbestedingswet binnen ruim twee jaar toch aangepast aan de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen die naar verwachting in december zal worden aangenomen. Als je de wet wilt veranderen, neem het daarin mee”, is het advies van AFNL-bestuurder Daan Stuit.

De voormalige VAGWW-voorzitter en huidige MKB Infra-voorzitter kent de discussie over uitbuiting uit een welhaast levenslange praktijk. “Indertijd had je het probleem rond de koppelbazen. De maatregelen die toen zijn genomen, hebben ook weinig effect gehad. Telkens weer blijkt dat elke maatregel o m dit soort praktijken een halt toe te roepen, vastlopen op de handhaving. Een rood stoplicht werkt ook het beste als er een camera achter staat”, aldus Stuit.

In zijn visie is het dan ook veel belangrijker om maatregelen te nemen die te controleren zijn. “Daarom zijn we ook zo b lij met de samenwerking met de Inspectie SZW en de FIOD op het gebied van het vakbewijs. Ons gaat het in eerste instantie om te weten hoe vakbekwaam iemand is. Maar het kan ook gebruikt worden als bewijs dat iemand regulier en tegen normale arbeidsvoorwaarden aan het werk is. Want dat is ook een probleem, de oneerlijke concurrentie waar nog steeds goede bedrijven kapot aan gaan”, zegt Stuit.

Wat dat betreft is er steun vanuit het Europese Parlement die ook een warm pleitbezorger is van een Europese skills card, het vakbewijs dus. Over een eerder idee van minister Asscher, het werken met gecertificeerde uitzendbureaus, is hij nog minder enthousiast. “Het gaat ons om gecertificeerde werknemers. In de tijd van de koppelbazen leek een aantal van hen ook netjes, maar dat bleek tegen te vallen.”

Reageer op dit artikel