nieuws

Janssen & Jansen direct aan het werk over circulaire Blok

bouwbreed Premium

De Commissie van Aanbestedingsexperts kan gaan uitmaken of een circulaire van minister Blok met regels over de manier van aanbesteden, voldoet. De schrijfgroep van de Gids Proportionaliteit vindt van niet.

Boos was de schrijfgroep over een circulaire van Blok. Daarin werd verteld welke manieren van aanbesteden aanbestedende diensten kunnen hanteren. De Gids proportionaliteit is destijds op verzoek van de Tweede Kamer tot wet verheven. Dat er nu ook een ministeriële circulaire ligt, wekt alleen maar verwarring vindt de groep. Wat gaat er nu voor, de wet of de circulaire, is daarbij de vraag. Als rechtgeaard juristen vindt de schrijfgroep uiteraard dat de wet voorgaat.

Daar is minister Kamp, verantwoordelijk voor de Aanbestedingswet, het ook mee eens. Maar, zo zegt hij, de circulaire van Blok is slechts een uitleg van de wet die niet op gespannen voet staat met de Gids Proportionaliteit.

Een van de discutabele punten in de circulaire is een passage over de motiveringsplicht van aanbestedende diensten. Die moeten desgevraagd laten weten waarom ze voor een bepaalde aanbestedingsvorm hebben gekozen. Blok vindt dat als zijn circulaire is gevolgd, zij daarnaar kunnen verwijzen zonder verdere motivering. Daar is de schrijfgroep het echter weer niet mee eens.

Kamp vindt nu dat als (potentiële)gegadigden de motivering onvoldoende vinden, zij maar naar Joop Janssen en Chris Jansen, het bestuur van de Commissie van Aanbestedingsexperts, moeten stappen of naar de de rechter. Die bepaalt dan wel of de circulaire voldoende motivering geeft.

Reageer op dit artikel