nieuws

‘Inzet leerling moet eis zijn bij project’

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers kunnen door aanbestedingseisen een eind maken aan het tekort aan leerwerkplekken in de bouw. Het Stimuleringsfonds leren/werken (Stifo) dat voor dit doel in Nijmegen aan de slag gaat, rekent op een landelijk vervolg.

Stifo wil landelijke uitrol Nijmeegs initiatief

Het Stifo wordt gedragen door de bouwgerelateerde opleidingsbedrijven in Nijmegen, het bouwbedrijfsleven en maatschappelijke opdrachtgevers. Stifo-directeur Adri van Grinsven heeft de afgelopen maanden geprobeerd zoveel mogelijk van deze partijen – gemeenten, corporaties, scholen, en zorginstellingen – mee te krijgen. “Een heleboel geschikte projecten komen eraan.”

Een overtuigend argument dat hij gebruikt is dat er ook over een paar jaar nog voldoende vaklui moeten zijn om hun opdrachten uit te voeren. Het streven is via het fonds honderd leerlingen per jaar aan de slag te krijgen. Voor driekwart reguliere leerlingen van de bouw-, schilder-, installatie- en elektrotechniekopleidingen en voor de rest zij-instromers. Corporatie Portaal heeft de primeur. Aannemer Talen werkt bij groot onderhoud aan een seniorenwoningencomplex van Portaal met twee leerlingen. Deze opdracht omvat schilderwerk, de vervanging van tweehonderd draairamen, betonherstel, het verhelpen van lekkages en de vervanging van hang- en sluitwerk.

De zogenoemde maatschappelijke opdrachtgevers in de regio bekijken in overleg met het Stifo hoeveel leerlingen op hun projecten zijn te plaatsen. Vervolgens wordt de inzet een harde eis. Omdat deze voor alle bedrijven gelijk is, wordt geen enkel bedrijf benadeeld, is de gedachte.

Voor de leerlingen krijgen de bedrijven een bonus van twee euro per uur. Als een opdrachtnemer al eigen leerlingen in dienst heeft, tellen die ook mee, mits ze op het betreffende werk worden ingezet. De bonussen worden betaald uit het fonds. Dat is gespekt door het bedrijfsleven (2 ton) en de gemeente Nijmegen (1 ton). “Met dat bedrag kunnen we zeker drie jaar vooruit.”

Malussen

Strikt genomen is de inzet van leerlingen niet verplicht. Bedrijven kunnen ervan afzien en betalen dan een malus van 25 euro per niet gerealiseerd leerlingenuur. “De verwachting is dat opdrachtnemers het hierdoor uit hun hoofd laten.” Eventuele malussen gaan in een pot waarmee speciale projecten worden georganiseerd voor leerlingen. “Activiteiten die normaal niet mogelijk zouden zijn, zoals een restauratie waarvoor geen budget beschikbaar is.”

Van Grinsven ziet de olievlek zich al verspreiden “We zijn bezig een vergelijkbaar fonds in Noord-Oost Brabant van de grond te krijgen.”

Reageer op dit artikel