nieuws

‘Ingrijpen met chirurgische precisie’

bouwbreed

Hoewel een toename van het aantal woningen de komende vijftien jaar in Oss nodig blijft om de groei van de bevolking en het aantal huishoudens bij te benen, ligt bij bouwen niet de grootste prioriteit voor de gemeente. Wethouder Hendrik Hoeksema: “Ik zie de grootste uitdaging in de verschuiving van nieuwbouw naar herstructurering.” -Net als veel andere gemeenten heeft de recessie Oss genoodzaakt om woningbouwplannen bij te stellen. “We hebben een afwegingssystematiek ontwikkeld om gemotiveerd keuzes te maken”, aldus Hoeksema. Met deze ‘knapzakmethode’, zoals ze hem in Oss noemen, is bepaald welke plannen doorgaan – al dan niet in gefaseerde vorm – geschrapt zijn of tijdelijk geparkeerd. Dat is gebeurd in overleg met projectontwikkelaars, aannemers en corporaties. Hoewel er veel plannen sneuvelden, vielen hun reacties de wethouder mee. “Het heeft heel louterend gewerkt. Het geeft ook duidelijkheid.”

Selectiever bouwen biedt kansen, meent Hoeksema. “De tijd dat we gewoon woningen konden bouwen zonder zorgen is voorbij. De kunst wordt nu om met gerichte nieuwbouw wijken levensvatbaar te houden door met chirurgische precisie in je bestaande woningvoorraad in te grijpen.” Daarbij focussen gemeente en woningcorporatie BrabantWonen – de enige corporatie die in de stad Oss actief is – op kwalitatief verbeteren van de woningen. Speerpunten zijn onder meer verduurzaming en het combineren van wonen en zorg.

Binnenkort start er een pilot waarbij een aantal huurwoningen in de wijk Ruwaard duurzamer gemaakt wordt met onder meer zonnepanelen en isolatie. De gemeente probeert ook particulieren over de streep te trekken om mee te doen. Ook als het gaat om welzijn en zorg hoopt Oss particuliere woningbezitters te bewegen om na te denken over hoe ze met aanpassingen in huis langer of comfortabeler thuis kunnen blijven wonen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, weet hij. “We zijn de waarde van het bezit van een woning vergeten. Een woning is meer dan iets wat je na veertig jaar te gelde maakt. Je hebt er een verbinding mee omdat een huis ook veiligheid en geborgenheid biedt. Mensen moeten zich realiseren dat ze in hun huis moeten investeren.”

Verreweg het grootste bouwproject dat Oss – een gemeente met bijna 85.000 inwoners – nog te wachten staat, ligt aan de rand van het centrum van de kern Oss. Het gaat om drie samenhangende plannen op drie aangrenzende locaties: Sibeliuspark (woningbouw), Park Zwanenberg (woningbouw, deels in combinatie met zorg, en een gezondheidscentrum) en de Talentencampus (sport- en onderwijsfaciliteiten in combinatie met bedrijvigheid).

De ontwikkeling van het gezondheidscentrum op Park Zwanenberg grijpt Oss aan om samen met de bouwpartijen te bekijken of plantoetsing en in een latere fase ook het toezicht op de bouw geprivatiseerd kunnen worden. Opdrachtgever BrabantWonen en ontwikkelaar AM hebben Arcadis ingehuurd als private partij. Er is bewust gekozen voor een complex project met een doorlooptijd van zeker anderhalf jaar. “Het is interessant om hiermee ervaring op te doen. Als je aan de voorkant staat om mede instrumenten te ontwikkelen, kan dat leiden tot betere regelgeving”, zegt wethouder Reina de Bruijn-Wezeman. “Als er straks een wetswijziging komt, zijn wij er al klaar voor.”

Ze ziet veel voordelen. “We verwachten efficiëntere procedures omdat bij het maken van het bouwplan al beter rekening wordt gehouden met de bouwvoorschriften. Voor de bouwer kan dat leiden tot kortere doorlooptijden in de planfase en het voorkomen van faalkosten.” Als de verwachte voordelen behaald worden, valt op langere termijn mogelijk zelfs te denken aan inkrimping van de gemeentelijke afdeling bouw- en woningtoezicht. “Wellicht heb je straks de keuze of je de plantoetsing door de gemeente laat uitvoeren of een derde partij inhuurt”, oppert De Bruijn. Zover is het nog niet. Voorlopig zit het project in de ontwerpfase.

De overige woningbouw die nog op stapel staat in het stedelijke Oss en de overige 21 kernen – binnenkort 22 met de komst van Geffen – in het enorm uitgestrekte buitengebied is kleinschalig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de uitbreiding van de nieuwe wijk Horzak, waar de gemeente start met een pilot die betaalbare woningen moet opleveren. Hoeksema vindt dat een betere manier om de woningbouw te stimuleren dan de starterslening die hij jaren na het afschaffen met lichte tegenzin weer heeft geïntroduceerd. “In de kern is dat een verkeerde prikkel. Je moet je afvragen of een woning niet gewoon te duur is.”

Reageer op dit artikel