nieuws

‘Iedereen moet wiel opnieuw uitvinden’

bouwbreed

‘Iedereen moet wiel opnieuw uitvinden’

Omgevingsmanagers krijgen steeds nadrukkelijker een eigen plek in het bouwproces. Een kennisplatform moet nu voorkomen dat iedereen het wiel steeds opnieuw uitvindt.

Het Platform Omgevingsmanagement hield gisteren zijn eerste officiële bijeenkomst. Guus Pieters is een van de initiatiefnemers.

Nog weer een platform. Waarom is dat nodig?

“Op de landelijke omgevingsmanagersdag bleek dat er veel behoefte is aan kennisuitwisseling, meer dan die ene keer per jaar. Nu zie je vaak dat elke gemeente haar eigen aanpak heeft, de markt heeft ook haar eigen manier. Iedereen moet steeds het wiel opnieuw uitvinden. Al die ervaringen blijven nu liggen, wij willen die bij elkaar brengen voor kennisuitwisseling en voor inspiratie.”

Waar richten het platform zich op?

“Er zijn ruwweg drie gebieden te onderscheiden. Operationeel: dus hoe regel je de vergunningen, de verkeersmaatregelen, hoe ga je om met archeologie? Dan bestuurlijk: hoe zorg je dat de belangen van iedere belanghebbende op een goede manier gediend worden. Ten derde de contracten. Nu ligt de taak van omgevingsmanagement vaak bij aannemers, de opdrachtgever geeft daarmee veel uit handen. Hoe beschrijf je het precies in een contract, daar moet nog veel geleerd worden.”

Dus als een soort opleiding?

“Nee, opleidingen zijn er wel. Meer als inspiratiebijeenkomst. Hoe manage je de omgeving? Dat staat niet in de boekjes. Je moet zoeken naar een gemeenschappelijke visie en kunnen omgaan met conflict en tegengestelde belangen. Het worden interactieve bijeenkomsten, dat hoort ook bij het vak. “

Hoe is het vak van omgevingsmanager ontstaan?

“Het is een jong beroep, zo’n vijf tot tien jaar oud, al bestaat het vak al sinds jaar en dag. Er zijn een paar aanleidingen. Elverding, het project Sneller en Beter waarbij belanghebbenden eerder in het proces een stem krijgen. Een les van de Noord-Zuidlijn waar ze in het begin alles stilhielden, is dat openheid beter werkt.”

Welke meerwaarde heeft een omgevingsmanager?

“Het doel is een blije, tevreden omgeving en een project dat binnen tijd en budget wordt opgeleverd. Eerder werd vaker gegrepen naar compensatiemiddelen als er protesten waren, een extra tunneltje, nog een sprinklerinstallatie omdat de brandweer dat vereist. Die compensatie mag in crisistijd ook wel wat minder. Dus dan gaan we eerst weer met de partijen om tafel teneinde over veiligheid en risico’s te praten.”

Reageer op dit artikel