nieuws

Huisvesting vaker bron winst uitzendbureaus

bouwbreed Premium

Uitzendbureaus zoals Atlanco Rimec verdienen aan het huisvesten van arbeidsmigranten. Dat constateert vakbond FNV Bouw.

< Vervolg van pagina 1

Het afdragen van huisvestings- en reiskosten door arbeidsmigranten aan uitzendbureaus komt niet alleen voor bij het project A2-tunnel in Maastricht. Ook bij andere projecten in het land dragen buitenlandse werknemers een deel van hun inkomen af aan uitzendbureaus, zegt Hermen Pol, regiobestuurder bij FNV Bondgenoten. Volgens hem is het in rekening brengen van kosten voor wonen en reizen niet toegestaan.

Vaak verdienen uitzendbureaus aan het huisvesten van de arbeidsmigranten, zegt Pol: “In de prijs die de uitzenders rekenen aan de aannemers, zitten ook de kosten voor wonen in. De norm in Nederland is zo’n 90 euro per week. Dat wordt teruggerekend naar een bedrag per uur. Bij een werkweek van 40 uur is dat 2,25 euro. Maar de werknemers werken vaak 50 tot 60 uur, waardoor het bedrag dat ze aan huisvesting betalen, hoger wordt.” Volgens Pol gaan uitzendbureaus hier sluw mee om.

Pol kan niet beoordelen of de kosten die de vijftig Portugese en Poolse betontimmerlieden moeten maken, 968 euro, redelijk zijn. “Het lijkt me aan de hoge kant.“

Volgens de FNV-bestuurder moeten aannemers als Strukton en Ballast Nedam hun verantwoordelijkheid nemen en de zaak grondig uitzoeken. “Volgens de huidige bouw-cao zijn ze verplicht na te gaan of de werknemers een juiste beloning krijgen.” De bouwers, verenigd in bouwcombinatie Avenue2, hebben de handschoen al gedeeltelijk opgepakt. Maandag lieten ze weten onderzoek te gaan doen.

Behalve op de kosten is er ook veel aan te merken op de kwaliteit van de huisvesting. Die is soms nog problematisch, weet Pol. Arbeiders van de Eemshaven zijn vaak aangewezen op particuliere verhuurders. Die bieden vervallen boerderijen in de buurt, aan met kleine kamers zonder ramen waarbij zo’n drie à vier mensen op de kamer slapen. “Keurige” vakantieparken zijn er echter ook, benadrukt Pol. In het algemeen geldt: hoe groter het bouwproject, hoe hoger de huren. “Er is schaarste aan goedkope woonruimte.” Hij denkt dat sommige bouwvakkers nu tegen de 700 euro kwijt zijn.

Commerciële partijen

Bouwbedrijven bemoeien zich in de regel niet al te veel met de woonomstandigheden van hun tijdelijke krachten. Bij grote projecten springen vaak commerciële partijen in het gat, zoals bij de Tweede Maasvlakte en Eemshaven.

De woonruimte voor de migranten vlak naast de bouwplaats bij de A2-tunnel kwam min of meer toevallig tot stand. De voormalige bewoners zouden overlast krijgen van de werkzaamheden en kregen andere woonruimte toegewezen. De Portugezen en Polen hebben geen last, omdat ze er alleen ‘s avonds zijn als het werk al stilligt. De woningen dienen ook als geluidswal. Avenue2 heeft de woningen eerst opgeknapt en ingericht en betaalt voor gas, water, licht en internet. Deze kosten worden verrekend met Atlanco Rimec.

Reageer op dit artikel