nieuws

Hoe ideaal is de ideale verbindingsofficier Verhagen?

bouwbreed Premium

Maxime Verhagen als de ideale verbindingsofficier. Zo werd de oud-politicus nauwelijks een half jaar geleden gepresenteerd als nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland. Niet iedereen stond te juichen. Een slagveld dreigde. Verhagen moest de loopgraven in.

Het zal je maar gebeuren. Ben je net voorzitter van Bouwend Nederland en dan trekt één van de belangrijkste leden je benoeming in twijfel. Het overkwam Maxime Verhagen. Nauwelijks een maand nadat duidelijk werd dat hij Elco Brinkman zou opvolgen, werd de aanval ingezet. Grote bouwbedrijven vroegen zich openlijk af of Verhagen wel de juiste, nieuwe voorman was. Kan de man, over wie iedereen een mening heeft, het grote Bouwend Nederland vernieuwen? De deels verstoorde relatie met politiek Den Haag herstellen?

Natuurlijk, zei CDA’er Raymond Knops. Hij zag kort daarvoor al: “Sommige mensen stuur je het bos in om een konijn te vangen, maar komen vervolgens terug om te zeggen dat het niet gelukt is. Verhagen komt met een konijn terug.”

Verhagen weet wat het is om kop van jut te zijn. Als partijleider van het CDA stond zijn positie nog veel sterker ter discussie. In 20120 stond het CDA op het punt in zee te gaan met de PVV. Leden zegden hun lidmaatschap op. In het hol van de leeuw, op een CDA-congres in Arnhem werd Verhagen van verschillende kanten aangevallen. Camiel Eurlings niet. Hij sprak, schreeuwde, salueerde tot Verhagen: “Je bent een mens van vlees en bloed. Je bent een christen-democraat in hart en nieren. Jij zult onze idealen nooit verloochenen.”

Die woorden ontroerden Verhagen zichtbaar. Misschien dacht hij er ook nog eens aan terug toen hij in de afgelopen maanden tientallen bouwers – zijn nieuwe achterban – opzocht. Het target was duidelijk. Kennismaken. Luisteren. Maar vooral: de onvrede wegnemen. Afgelopen vrijdag presenteerde Bouwend Nederland het resultaat. Verhagen blikt terug op “eerlijke, warme en confronterende gesprekken met ondernemers: groot, klein, bouw én infra, regionaal en lokaal.”

Verhagen in de bouwput. Het was even wennen in het begin. Tijdens een van zijn eerste werkbezoekjes vertelde een aannemer dat het project vertraging opliep door archeologische vondsten. Verhagen, liefhebber van oude opgravingen, leek het niet echt als probleem te zien. Hij grapte iets in de trant van: “Daar kun je een glazen plaat overheen leggen.” De gesprekken met aannemers bevestigden het beeld dat al langer bestond: de vereniging kan eenvoudiger, efficiënter. Leden missen soms het contact met bestuurders en met Zoetermeer.

Verhagen verzamelde de signalen. Hij trok zijn conclusies en werkte aan een actieplan.

Accenten

Hij verlegt accenten, schopt tegen heilige huisjes. Zo wil hij de sectorkosten (bedrijfstakeigen regelingen) halveren.

Een andere maatregel die in het oog springt, is die van het contributiesysteem. Grote bedrijven klagen al langer over de enorme bijdrage die zij leveren aan de clubkas. Verhagen komt hen tegemoet. “Aangezien het marktaandeel van de grote bedrijven de afgelopen jaren substantieel is gestegen, wordt de hoogte van de contributie voor deze bedrijven afgevlakt.”

De grootste belangenbehartiger van de bouw snijdt ook in eigen vlees. De komende jaren gaat het aantal fte’s van 92 naar 77. Om leegstand in het Bouwhuis te voorkomen, zoekt het bestuur naar nieuwe bouwgerelateerde huurders. De grote zeven bouwbedrijven (G7) krijgen bovendien meer inspraak op het gebied van lobby-activiteiten. Dat geldt ook voor regionale groepen infrabedrijven wanneer het doel, zoals bijvoorbeeld investeringen loskrijgen, daarom vraagt.

Verhagen ging het donkere bos in en kwam terug met een konijn. Of hij daarmee de harten der bouwers heeft gestolen, is nog even afwachten. In november maakt de ‘ideale verbindingsofficier’ opnieuw een rondje langs de velden. Met als motto: vernieuwend verbinden.

Reageer op dit artikel