nieuws

Grote vrijheid moet bouw in Skarsterlân op gang helpen

bouwbreed Premium

Jarenlang verdiende Skarsterlân veel geld met het eigen grondbedrijf. De inkomsten van de verkoop van kavels ging deels mee in de exploitatie. Dit jaar heeft de Friese gemeente nog maar drie kavels verkocht. Wethouder Jan Benedictus van Skarsterlân is op zijn hoede. “Het afschrijven van de boekwaarde van grond doet pijn, met name in het stedelijk gebied. Wij houden het gelukkig nog droog.”

Skarsterlân, dat per 1 januari opgaat in de nieuwe fusiegemeente De Friese Meren, slaat dit jaar de eerste palen voor een aantal grote projecten. In Joure wordt een brede school en een sportief knooppunt met zwembad gerealiseerd en in Langweer start de bouw van een woonzorgcomplex en een basisschool. “Lange trajecten die nu eindelijk tot ontwikkeling komen. Het gaat voor Friese begrippen om fikse investeringen. We proberen die naar voren te halen om de bouw draaiende te houden. Met dergelijke projecten wordt de lokale economie gestimuleerd. Niet alleen het bouwbedrijf maar ook de stukadoor, de installateur en het verhuisbedrijf blijven hierdoor werk houden.”

Juist het bevorderen van de lokale economie leverde in Skarsterlân een flinke discussie op. De hoge selectie-eisen en het gebrek aan ‘regiogunstige’ criteria, zoals aanrijtijden bij storingen of milieueisen rondom vervoer, zette Friese bouwbedrijven bij de aanbesteding van een brede school in Joure buitenspel. De ophef heeft Skarsterlân er in de discussie toe bewogen om een beroep te doen op de vrijwillige medewerking van de hoofdaannemer. “Facilicom Service Group uit Schiedam heeft zich aan zijn woord gehouden om lokale ondernemingen te betrekken bij de bouw. Grondwerk wordt door DVJ uit Joure uitgevoerd en inmiddels is er een advertentie geplaatst voor lokale partijen om zich te melden voor relevante onderdelen in het werk.”

V olgens Benedictus heeft de gemeente van de heftige discussie rond de brede school geleerd. “We zijn veel alerter geworden. De vrijheid om onderhands aan te besteden is in het nieuwe beleid vergroot. Hierdoor hebben we zelf meer in de hand welke partijen kans maken om een project gegund te krijgen.”

Het soepeler omgaan met de wet- en regelgeving zet Skarsterlân ook op andere fronten in. De gemeente is bijvoorbeeld van oudsher zeer terughoudend met het plaatsen van borden. Desalniettemin staat in een stuk land bij het dorpje Rottum een groot bord om belangstellenden voor een kavel te lokken. Het plangebied heeft een capaciteit van circa 25 woningen tot 2015, daarna is er nog ruimte voor 23 huizen. “We proberen potentiële kopers te verleiden, door een grote mate van vrijheid aan te bieden.”

Flexibele kavels

Skarsterlân experimenteert in Rottum met flexibele kavels. “De kopers mogen zelf de grootte bepalen. De kavels zijn vrij van welstand.” Het plan om de woningen in de wijk met aardwarmte te verwarmen en geen aansluiting te maken met de gasleiding, is losgelaten. “De kopers moeten niet te veel verplicht worden. Ze mogen zelf bepalen; aardwarmte of gas.” De gemeente wil ook iets doen aan de hoge kavelprijzen. “Op kleine schaal hebben we kavels met korting aangeboden.” De maatregelen moeten er voor zorgen dat het volume van de woningvoorraad zich herstelt. De nieuwe fusiegemeente De Friese Meren blijft in de ogen van Benedictus een ontwikkelgemeente. Skarsterlân ontwikkelde alles zelf. Fusiepartner Lemsterland koos er voor om alles uit te besteden. “Het zal na de fusie een mengvorm worden. Ten opzichte van de periode 2000 tot 2008 zal het bouwvolume een stuk lager zijn, maar het gaat zich wel herstellen.”

Als een van de weinige gemeenten in Friesland liet fusiegemeente De Friese Meren in de eerste helft van 2013 een positieve ontwikkeling van de woningvoorraad zien. “Maar dat beeld moeten we ook relativeren. Omdat er een aantal grote projecten werd opgeleverd, hadden we met in totaal 116 een hausse aan gereedmeldingen. De kavelverkoop is echter bijna volledig tot stilstand gekomen. Dat betekent dat de gereedmeldingen de komende tijd gering zullen zijn.”

Benedictus is toch positief.

Reageer op dit artikel