nieuws

Groen licht voor hout uit Maleisië versplintert belangen opnieuw

bouwbreed Premium

Het is hommeles in houtland. Na het groene licht van staatssecretaris Mansveld voor Maleisisch hout staan milieu- en mensenrechtenverenigingen op de achterste benen. Werkgevers en werknemers in de houtbranche zijn daarentegen enthousiast.

Evenals in voorgaande jaren leidt ook nu het besluit om Maleisisch hout als duurzaam te bestempelen tot verontwaardiging. Het Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie en het Nederlands Centrum Inheemse Volkeren (NCIV) zijn verbijsterd. Volgens de organisaties laat Maleisië nauwelijks vorderingen in duurzaam bosbeheer zien, ondanks een verbetertraject dat zij twee jaar geleden met Nederland afsloten. Daarbij: “Goedkeuring van MTCS schept onzekerheid in de markt, omdat verschillende kwaliteiten worden toegelaten. Bedrijven en landen die de afgelopen jaren fors investeerden om te voldoen aan de TPAC-criteria hebben het nakijken”, aldus de organisaties. Twee jaar geleden sneefde een kabinetsbesluit om Maleisisch hout als duurzaam te bestempelen bij de rechter.

Leen van Dijke, voormalig staflid bij Volker Wessels, kent de Haagse wandelgangen als geen ander. Hij voorspelt een nieuwe gang naar de rechter. Ook hij is kritisch over het besluit van Mansveld. “Het is geen goed idee, dit wekt geen vertrouwen in de robuustheid van het Nederlandse duurzaamheidsbeleid.” Mansveld wil over twee jaar evalueren, maar hij heeft weinig fiducie in die tijdelijkheid. “Maleisië heeft geen best trackrecord met het nakomen van beloften, ze hebben de afgelopen twee jaar ook niet voor elkaar gekregen om aan de eisen te voldoen. Dat de maatregel tijdelijk is moeten we maar aannemen. Eerst zien en dan geloven.” Volgens Van Dijke klopt het niet dat Nederland met de erkenning de verduurzaming vooruit helpt. “Je kunt ook andersom ook redeneren. Het werkt demotiverend voor andere partijen: blijkbaar hoef je niet aan de Nederlandse eisen te voldoen als het economisch belang groot genoeg is. Deze rijksoverheid maakt zichzelf niet geloofwaardiger.” Ook het argument dat Nederland zich afzondert van omliggende landen door MTCS-hout uit te sluiten, legt hij naast zich neer. “Die landen kijken met interesse hoe wij het duurzaamheidsbeleid vormgeven.” Volgens D66-kamerlid Stientje van Veldhoven geeft de overheid zo het signaal aan producenten dat ze haar eigen eisen niet serieus neemt. “Wat betekent het label ‘duurzaam dan nog? Een keurmerk moet kunnen waarmaken waar het voor staat.”

Duurzaamhout-label FSC heeft er een concurrent bij. Directeur Liesbeth Gort maakt zich zorgen dat de toelating van het MTCS-hout de duurzaamheidsstandaarden verlaagt. “We verwachten een gelijk speelveld, maar ik heb wel de indruk dat het Maleisisch hout op een andere manier is beoordeeld”, reageert ze. “Wij blijven doen wat we doen, onze standaarden gaan niet omlaag.”

In de houtbranche is het enthousiasme over de beslissing van Mansveld groot. “Het is goed voor de Nederlandse economie. In de houtindustrie werken zo’n 8000 mensen, 1100 daarvan hebben indirect te maken met Maleisisch hout”, reageert Bert Kattenbroek, MVO- (maatschappelijk verantwoord ondernemen) specialist bij de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). “MTCS-hout wordt in Nederland al veel gebruikt, het is PEFC-gecertificeerd, al erkende de overheid dat niet als duurzaam. Eindelijk komt een eind aan de constante discussie of het hout nu wel of niet goed is.”

Bovendien is het een goede impuls voor de Aziatische houtmarkt. Maleisië is koploper in de regio als het gaat om duurzaam hout. Het land is al jaren bezig met doorvoeren van verbeteringen. Dat wij het nu als duurzaam hout aanmerken is een stimulans voor omliggende landen om ook harder te lopen.” Kattenbroek verwacht dat het aandeel Maleisisch hout op de Nederlandse markt door de erkenning van het certificaat iets zal toenemen. De overheid kan nu ook dit hout gebruiken. Nu ligt het jaarlijkse aandeel MTCS-hout tussen de 45.000 en 50.000 kuub, dat is overigens alleen voor de timmerindustrie. Het merendeel van het hout in Nederland is Europees naaldhout. Van het hardhout komt 80 procent uit de tropen, het aandeel Maleisisch hout daarin is redelijk groot.” Dinsdag vergadert de Tweede Kamer over duurzaam hout.

Reageer op dit artikel