nieuws

Gelderland wil samenwerking tussen steden

bouwbreed Premium

De Gelderse steden moeten meer en anders samenwerken om de problemen het hoofd te bieden. Dat beveelt de Kerngroep toekomstverkenning stad aan op basis van onderzoeken.

Over het algemeen gaat het goed met de Gelderse steden. Wel zijn er grote verschillen in ontwikkelingen en problematiek. Dé aanpak voor de Gelderse stad bestaat dan ook niet, zo laat onderzoeksbureau RIGO weten.

Het goede nieuws is dat er vooralsnog geen huishoudenskrimp zal optreden. In de Achterhoekse steden daalt de groei wel. Anders ligt het met bewonersaantallen. Die krimpen wel in een aantal steden zoals in Apeldoorn, meestal gekoppeld aan sterke vergrijzing. Ook kan het voorkomen dat in mindere delen van een stad leegstand gaat optreden.

Voor de kerngroep waarin de steden en de provincie samenwerkt, is dit aanleiding om de nodige uitdagingen voor de steden te formuleren. Juist omdat elke stad anders is en zijn eigen problemen kent, is samenwerking nodig waarbij partijen elkaar aanvullen en gelegenheidscoalities smeden.

Heel belangrijk is om te werken aan binnensteden als aantrekkelijke ontmoetingsplaats waar mensen naar toekomen voor meer dan winkelen. Deze uitdaging is ingegeven door het feit dat zelfs in stadscentra winkelleegstand inmiddels geen onbekend fenomeen meer is. Steden met een historisch centrum hebben het daarbij makkelijker dan steden zonder mooi centrum.

Toegankelijkheid

Daarvoor is wel nodig dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van steden vergroot moet worden. Volgens onderzoek naar de detailhandel worden voor de winkelleegstand twee redenen gegeven: opkomst van internetwinkels en slechte bereikbaarheid.

Ook betere verbindingen tussen de Gelderse steden staat op het verlanglijstje. Dat geeft op zich weer meer economische kansen. Waar die verbindingen er wel al zijn, zoals in de regio Arnhem-Nijmegen dat gekarakteriseerd wordt als een slapende reus, zullen steden wakker geschopt moeten worden.

Voor de overheid zelf ligt er overigens een geheel andere taak dan de traditionele. De maakbare samenleving is uit, de participerende en mondige burger is in. Burgerinitiatieven nemen hand over hand toe. Daar moeten gemeenten op inspelen door die initiatieven niet te smoren met regels, maar juist te faciliteren. “Plan niet alles en benut meer creativiteit en initiatieven van onderop”, heet dat dan.

Reageer op dit artikel