nieuws

Financiële positie corporaties beter

bouwbreed

Woningcorporaties staan er financieel beter voor door dalende investeringen, verlaging van de beheerslasten en huurverhogingen.

Huurinkomsten stijgen en dalende investeringen

Dat concludeert het Economisch Bureau van de ING in het Kwartaalbericht woningcorporaties. Het vertrouwen van corporatiebestuurders is in het derde kwartaal verder gestegen, signaleren de onderzoekers op basis van een enquête. “Een licht beter sentiment op de woningmarkt en een verbeterde (verwachte) kasstroom geven voeding voor meer optimisme.” Vooral grote corporaties met meer dan 10.000 woningen zien de financiële toekomst met meer vertrouwen tegemoet. De enquête is gehouden vóór de afspraken die Aedes eerder deze maand maakte met minister Blok (wonen). Volgens de onderzoekers kan het toenemende optimisme komen doordat de huren de afgelopen jaren zijn gestegen. “Door de extra mogelijk gemaakte huurstijgingen uit het woonakkoord zullen deze de komende jaren ook verder toenemen.” Daarnaast werden de nieuwbouwactiviteiten beperkt, onderhoudsprogramma’s verminderd en de beheerslasten aangepast.

Verkoop

Ook de versoepeling van de verkoopregels kan voor extra financiële ruimte zorgen. Vanaf begin deze maand mogen corporaties woningen boven de liberalisatiegrens verkopen aan beleggers. Ze hoeven deze niet meer eerst aan te bieden aan de zittende huurders. Ook hoeft er geen winstdeling meer te worden afgesproken, wanneer de investeerder of belegger het complex binnen een bepaalde periode weer uitpondt. Deze versoepeling van de regels kan leiden tot meer verkopen en dus een betere financiële positie.

Koepel Aedes en het kabinet spraken in augustus af om corporaties zelf de keuze te geven om hun maatschappelijke (Daeb) en commerciële (niet-Daeb) activiteiten te scheiden door een juridische of administratieve scheiding. Door het scheiden van deze activiteiten zal vooral het ontwikkelen van gemengde complexen “een uitdaging” worden. Een mogelijke oplossing zou volgens de onderzoekers het herinvoeren van de commerciële plint kunnen zijn. Deze regel, die in 2011 werd afgeschaft, staat toe om commerciële activiteiten die onderdeel uitmaken van een sociaal complex met borging van het WSW te financieren.

Reageer op dit artikel