nieuws

EU zoekt geld voor wegen

bouwbreed Premium

Een alternatieve financiering voor aanleg en onderhoud van wegen kan het beste komen uit een kilometerheffing. De Europese Commissie komt binnenkort met voorstellen.

Kilometerheffing heeft voorkeur van Europese Commissie

De Commissie zoekt al geruime tijd naar mogelijkheden om meer grip te krijgen op betalingssystemen voor het gebruik van wegen. Momenteel kennen zeven landen evenzoveel verschillende systemen met het eurovignet, naast uiteraard landen die tolwegen kennen, zoals Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal.

Daarnaast weet de Commissie ook dat er hoe langer hoe minder geld gestoken wordt in wegen, zowel ain anleg als in onderhoud. Die twee combineren, kan de oplossing zijn voor het gebrek aan fondsen voor de wegen.

In december vorig jaar liet eurocommissaris voor transport Siim Kallas weten dat betalen voor het gebruik het belangrijkste element is om de financiële kloof te dichten tussen wat nodig is en wat beschikbaar is, betalen voor het gebruik van wegen is. “Eerlijke en efficiënte beprijzing van wegen zorgt ervoor dat infrastructuur wordt betaald door de werkelijke gebruikers”, zei hij toen.

Voorwaarde

Binnen Europese organisaties zoals de Europese Wegen Federatie (ERF) voelt men wel wat voor de ideeën van Kallas. Wel is een voorwaarde dat de inkomsten uit het systeem ook daadwerkelijk worden gebruikt voor infrastructuur. Zo gebeurt dat ook bij tolwegen, waar de service op en langs de weg dan ook aanzienlijk hoger is dan langs wegen die collectief zijn gefinancierd uit algemene belastingmiddelen.

Ook Kallas denkt in die richting, al gaat hij niet zover dat alle inkomsten weer terug moeten naar de wegen. Maar het zal wat hem betreft wel om een substantieel deel moeten gaan. Daarbij wijst hij erop dat gemiddeld genomen in 1975 nog 1,5 procent van het bruto binnenlands product geïnvesteerd werd in wegen. In 2008 is dat nog maar 0,8 procent.

Het wachten is nu op de concrete voorstellen van de Commissie die er eigenlijk al hadden moeten zijn. Daarbij is voor Kallas één zaak heilig, EU-breed één elektronisch systeem.

> pagina 3: Gebruiker betaalt ook bij infrastructuur

Reageer op dit artikel