nieuws

EU start proef duurzame producten

bouwbreed Premium

Ondanks hevig verzet van de internationale bouwlobby gaat Europa onderzoeken hoe de milieuprestaties van bouwproducten met elkaar kunnen worden vergeleken.

Hevig verzet vanuit bouwsector

De Europese Commissie kondigde woensdag een pilotproject aan voor isolatiematerialen. Het nieuws slaat in als een bom bij de Europese bouwkolom. Die vreest dat Europa gehakt maakt van het huidige systeem van duurzaam bouwen op basis van andere productgerelateerde criteria. Duizenden euro’s aan investeringen in milieurelevante data dreigen verloren te gaan. Ook Nederlandse leveranciers reageren ontzet en vol verbazing.

Bouwproducenten lobbyen al maanden tegen de wens van Europa om de milieuprestaties van (bouw)producten inzichtelijk te maken. De Europese Unie deed kort voor de zomer een oproep aan alle sectoren om zich in te schrijven voor het proefproject. De klassieke branches in de bouw (staal, beton en isolatie) meldden zich bewust niet aan. Zij hoopten dat de bouwindustrie op die manier een proef bespaard zou kunnen blijven.

Vijf stichtingen op het gebied van duurzaam en ecologisch bouwen trekken zich echter niets aan van de gevestigde bouwlobby. De Stichting Agrodome in Wageningen, VIBE in België, twee Franse organisaties en een Australische partij dienden een verzoek in voor een pilot met isolatiematerialen. Europa stemde daar woensdag mee in. Volgend jaar juni start de proef.

Brussel wil al langer een systeem invoeren met duurzame criteria op productniveau. In de bouwsector is echter, mede ingegeven door een ander directoraat van de Europese Commissie, flink geïnvesteerd in een stelsel dat uitgaat van milieuprestaties op gebouwniveau. Onder meer de Nationale Milieudatabase en de begin dit jaar door minister Blok verplichte milieuprestatieberekening is op die manier van denken gebaseerd.

Nutteloos

Milieuprestaties van bouwproducten met elkaar vergelijken, zoals Europa nu lijkt te willen, is nutteloos volgens de tegenstanders. Het gaat volgens hen om het eindproduct, het bouwwerk. Een flinterdun isolatiemateriaal kan op zichzelf minder duurzaam zijn, maar als er als gevolg daarvan lichter kan worden gebouwd en er dus minder materialen nodig zijn, is dat juist wel goed voor het milieu.

Het Franse cd2e, de penvoerder van de pilot, laat in een reactie weten dat het vergelijken van bouwproducten op het gebied van duurzaamheid juist wel nuttig is. “Architecten, ontwerpers en aannemers die met de meest milieuvriendelijke producten willen werken, moeten iets te kiezen hebben”, laat een woordvoerder van de stichting weten.

Reageer op dit artikel