nieuws

Energie-efficiëntie nieuwe banenmotor van Europa

bouwbreed Premium

Energie-efficiëntie is de belangrijkste ‘brandstof’ ter wereld. Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport. De uitspraak is gebaseerd op de berekening dat er jaarlijks in de hele wereld 300 miljard dollar wordt geïnvesteerd in energiebesparingsmaatregelen. Dat is ongeveer evenveel als er geïnvesteerd wordt in fossiele brandstoffen of hernieuwbare energie.

“Energie-efficiëntie wordt wel een verborgen brandstof genoemd, maar dan verborgen in in het volle zicht”, zegt IEA-directeur Maria van der Hoeven. Zij doelt daarmee op het feit dat energiebesparing nog steeds in staat is om de vraag naar energie drastisch, 30 tot 50 procent te verminderen. En dat tegen kosten waar hernieuwbare energiebronnen niet aan toe komen. En het levert nog op ook. IEA heeft berekend dat tussen 2005 en 2010 er in 11 landen waaronder Nederland, Duitsland en Zweden door energiemaatregelen er voor een bedrag voor 420 miljard dollar aan olie is bespaard.

De oud-minister van Economische Zaken weet zich in haar standpunt meer dan gesteund door de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy. Tijdens een bijeenkomst van Renovate Europe liet de Belg nog eens zijn licht schijnen over de enorme potentie die energie-efficiënt renoveren van gebouwen volgens hem heeft.

De huidige gebouwenvoorraad in de EU is ruwweg goed voor 40 procent van het energieverbruik in Europa en is verantwoordelijk voor 36 procent van de CO 2-uitstoot. Alleen al op het gebied van de strijd tegen klimaatverandering speelt de gebouwde omgeving derhalve een grote rol.

Renovatie

Renoveren van gebouwen is wat hem betreft geen discussiepunt aangezien zo’n 90 procent van de gebouwenvooraad er over jaren nog steeds zal staan. Combineer energiebesparing en hoog niveau renovatie met elkaar en je slaat twee vliegen in één klap: en een goede gebouwenvoorraad en een drastisch lager energieverbuik. Het is daarnaast goed voor de gezondheid en het stimuleert de creatie van ongeveer 2 miljoen nieuwe directe banen in Europa.

Van Rompuy wijst er daarbij nog op dat het Europese budget voor energie-efficiënte investeringen in de periode 2014-2020 verdubbeld wordt naar 23 miljard euro. Dat geldt komt beschikbaar via de verschilende Europese fondsen zoals het regionaal ontwikkelingsfonds, het cohesiefonds en het sociaal fonds. In deze tijden waarin nationale regeringen het EU-budget zoveel mogelijk geknepen hebben voorwaar een prestatie.

Wie denkt dat Van Rompuy’s gedachten nieuw zijn, komt overigens bedrogen uit. Het idee van woningrenovatie als banenmotor zat al in de zogenoemde New Deal van president Roosevelt in de jaren dertig van de vorige eeuw. Zijn oproep komt echter wel weer op een juist moment.

Nog niet eens zo lang geleden zijn er Europees afspraken gemaakt over het energie-efficiënt maken van de gebouwenvoorraad in de EU. Daarbij zou jaarlijks 3 procent van de overheidsgebouwen op hoog niveau gerenoveerd en energiezuinig gemaakt worden. Individuele lidstaten hebben die afspraken weer zodanig uitgekleed dat gemiddeld genomen er per land maar 12 gebouwen per jaar gerenoveerd behoeven te worden. Het zou derhalve goed zijn als nationale parlementen hier eens induiken.

Reageer op dit artikel