nieuws

‘Eigen kweek voorkomt tekort technisch personeel’

bouwbreed Premium

Gebrek aan technische handjesmensen is misschien wel hét probleem van de toekomst. Kan Den Haag iets doen? Of zijn de bedrijven aan zet? Kamerleden brachten een bezoek aan Hoppenbrouwers Elektrotechniek. “Kom niet met te veel regels.”

Het eerder dit jaar gesloten Techniekpact is een mooi initiatief om de instroom in de techniek te bevorderen, vindt directeur Henny de Haas van Hoppenbrouwers Elektrotechniek, maar zijn bedrijf is prima in staat om dat zelf te regelen. Tijdens een bezoek van een aantal Tweede Kamerleden en Brabantse Statenleden aan zijn bedrijf maakte De Haas duidelijk dat structureel investeren in eigen personeel loont.

Hoewel de politici afgelopen vrijdag hartelijk onthaald werden bij het Brabantse familiebedrijf in Udenhout, was de boodschap van De Haas duidelijk. Den Haag moet vooral niet te veel regels opleggen. Ondernemers zijn volgens hem doorgaans best in staat hun eigen problemen op te lossen. Kamerleden Sjoerd Potters (VVD) en Pieter Heerma (CDA) zijn het met hem eens. Ook Heerma hekelt de Haagse regelzucht die slimme en sociale oplossingen van bedrijven soms teniet doen. “De kern van het denken is: er is een maatschappelijk probleem. Hoe gaan we dat oplossen? Dan ontstaan er vaak nieuwe problemen die soms erger zijn dan de oorspronkelijke kwaal.” Potters denkt dat de rol van regio’s beter benut zou kunnen worden bij de uitvoering van maatregelen zoals die in het Techniekpact staan.

Continuïteit

Dat Hoppenbrouwers ooit nog te maken krijgt met een tekort aan technisch personeel, sluit De Haas niet uit, maar voorlopig is dat niet aan de orde. De helft tot driekwart van de 250 medewerkers is eigen kweek. Jaarlijks biedt het bedrijf een stageplek aan vijftig jongeren afkomstig uit vmbo, mbo of hbo. Dat is bovenop de dertig BBL-leerlingen, die Hoppenbrouwers jaarlijks aanneemt. Zo zorgt het bedrijf voor continuïteit in de eigen bedrijfsvoering, maar ook voor de onderwijsinstellingen. Geregeld komen stagiairs uiteindelijk in dienst. Doordat ze soms verschillende keren stage lopen, bijvoorbeeld omdat ze een vervolgopleiding doen, leert het bedrijf hen goed kennen. “Dit jaar heb ik al drie tot vier jongens aangenomen die hier al zeven jaar rondliepen”, aldus De Haas.

Bedrijven die wel te kampen hebben met tekorten, adviseert hij meer te doen aan promotie. “Ze zijn te druk bezig met hun bedrijf, maar te weinig met hun mensen.” Hij probeert leerlingen van een groot aantal scholen in de regio al vanaf de basisschool met gerichte acties warm te krijgen voor techniek. Dat werkt.

“Hoppenbrouwers loopt absoluut voorop”, meent de Brabantse gedeputeerde Bert Pauli. Omdat Brabant de komende tien jaar grote tekorten voorziet aan technische vakmensen, wil de provincie een onderwijsvernieuwingspilot opzetten om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Duits vakonderwijs geldt als voorbeeld. De onderwijsinstellingen in Duitsland zegden al toe Brabant te willen ondersteunen.

Reageer op dit artikel