nieuws

‘Den Haag gaat in 2014 weer investeren’

bouwbreed

De economische recessie eist ook in Den Haag zijn tol. Niettemin komt de Haagse stadsontwikkeling de klap relatief snel te boven, constateert de verantwoordelijke wethouder Marnix Norder.

< vervolg van pagina 1

Op grote schaal leegstaande kantoren ombouwen tot woonruimte, verkoop van tweehonderd kavels bouwgrond aan particulieren, opknappen van woningen in oude wijken en meer in het algemeen verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad. Het zijn hoofdpunten op de verlanglijst die wethouder Marnix Norder (stadsontwikkeling) voor volgend jaar heeft opgesteld.

Nou ja, verlanglijst. Vanachter de tafel in zijn werkkamer in het Haagse stadhuis verzekert de bestuurder dat het hem om meer gaat dan een opsomming van wensen. “Doordat we direct na het begin van de economische crisis onze kosten op het gebied van stadsontwikkeling op orde brachten, kunnen we nu weer investeren.” Norder heeft daarvoor 75 miljoen euro in kas, een vermogen dat niet zonder slag of stoot beschikbaar kwam, legt hij uit.

Nadat in 2008 de kredietcrisis uitbrak, lukte het de gemeente om in 2010 de begroting weer op orde te hebben. “Daarvoor moesten we een aantal pijnlijke beslissingen nemen”, zegt Norder. “Sommige projecten moesten we voor onbepaalde tijd uitstellen. De plannen voor de boulevard van Scheveningen en voor de haven gingen bijvoorbeeld wel door maar die voor Scheveningen Bad moeten wachten.” Verder werd afgeboekt op de waarde van grond en werd het ambtenarenapparaat kleiner. “We hanteren hierdoor realistische grondprijzen en we hebben driehonderd ambtenaren minder. Dat in combinatie met het terugbrengen van het aantal projecten heeft ervoor gezorgd dat onze begroting weer op orde is.”

Inmiddels staat dan ook weer een fiks aantal bouwplannen op stapel. Zo wordt volgend jaar begonnen met de bouw van de Sportcampus Zuiderpark. Het betreft sportvoorzieningen waaronder een topsporthal met plaats voor 3500 bezoekers en huisvesting voor de Academie voor Sportstudies van de Haagse Hogeschool. Een andere belangrijke ontwikkeling is verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Omdat Den Haag in 2040 een klimaatneutrale stad wil zijn, wordt reeds volgend jaar begonnen met het nemen van energiebesparende maatregelen. Op de planning staat onder meer ook de herinrichting van een deel van de binnenstad, de zogeheten Haagse Loper. Hierdoor moeten verschillende deelgebieden ruimtelijk met elkaar worden verbonden tot een duidelijk herkenbaar onderdeel van het centrum.

Norder merkt op dat de gemeente Den Haag wat betreft stadsontwikkeling een nieuwe manier van werken hanteert. Grootschalige bouwprojecten die afhankelijk zijn van het initiatief van projectontwikkelaars, komen niet meer voor. “Die manier van stedelijke ontwikkeling werkt niet langer in deze stad. We richten ons daarom op kleinere ontwikkelaars. En die bieden we de faciliteiten die ze nodig hebben. Wie bijvoorbeeld tien appartementen wil ontwikkelen, kan bij één en hetzelfde loket alles regelen wat daarvoor nodig is.” Om te beginnen krijgt hij binnen een maand te horen of zijn plan kans van slagen heeft. Zo ja, dan wordt hij meteen verder geholpen, zodat geen onnodige vertraging ontstaat.

Zelfbouw

Dit faciliteren van ontwikkelaars is ook de achterliggende reden voor de succesvolle aanpak van de transformatie van kantoren tot woningen. Is dit proces vooral een zaak van marktpartijen, voor particulieren die hun eigen droomhuis willen bouwen, schept de gemeente eveneens mogelijkheden. “Net als Almere hebben we in Den Haag zelfbouw fors gestalte willen geven. En daarin zijn we goed geslaagd. Voor de komende periode mikken we er op jaarlijks tweehonderd kavels te verkopen waar particulieren zelf kunnen bouwen. Die bouwgronden liggen binnen de stad en niet aan de randen. Verschillende andere gemeenten hebben geprobeerd om dit te realiseren, maar ze zijn er niet in geslaagd. Doordat we ons er ten volle voor inzetten, lukt het ons wel. Het is een nieuwe manier van werken die succes oplevert”, zegt hij. “Eigenlijk zijn we doorlopend op zoek naar nieuwe wegen om de stedelijke ontwikkeling gestalte te geven. En met succes.”

Reageer op dit artikel