nieuws

commentaar/ Uitbuiting

bouwbreed

Al jaren wordt gesproken over de aanpak van het uitbuiten van buitenlandse werknemers, een fenomeen dat ook in de bouw veelvuldig voorkomt. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Vandaar ook de constante roep om het probleem Europees aan te pakken.Dat moet alleen al omdat het gaat om Europese richtlijnen als de Dienstenrichtlijn, de […]

Al jaren wordt gesproken over de aanpak van het uitbuiten van buitenlandse werknemers, een fenomeen dat ook in de bouw veelvuldig voorkomt. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Vandaar ook de constante roep om het probleem Europees aan te pakken.Dat moet alleen al omdat het gaat om Europese richtlijnen als de Dienstenrichtlijn, de Detacheringsrichtlijn en de Nalevingsrichtlijn. Die zijn alledrie gemaakt om grensoverschrijdende arbeid te regelen en de regels te handhaven.Het is uiterst teleurstellend dat de Europese Raad van ministers van sociale zaken er deze week in Luxemburg wederom niet in slaagde om spijkers met koppen te slaan. In dit geval ook terecht, omdat het compromis uit de koker van het voorzitterschap de toets der kritiek niet kon doorstaan. Het zou de oplossing van uitbuiting niet oplossen, reden waarom de Europese sociale partners zwaar gelobbyd hebben om aanvaarding van het compromis te verhinderen.Het zou bepaald niet verbazingwekkend zijn als onze eigen minister, Lodewijk Asscher, stiekem de huidige impasse toejuicht.In Europa bestaan twee stromingen. Ten eerste degenen die vrij verkeer van diensten en personen als het hoogste goed zien. Die willen geen belemmeringen op dat punt. En degenen die naast de ene interne markt en het vrije verkeer ook oog hebben voor de bescherming van werknemers, zeker voor hen die over de grens werken. Die laatsten bepleiten dus bestrijding van schijnconstructies en eerlijke loonbetalingen.De huidige Europese impasse zorgt er echter wel voor dat het probleem nog steeds wacht op een oplossing. Asscher zou zich wat dat betreft al verdienstelijk kunnen maken door in elk geval aanbestedende diensten te pressen in hun bestekken bepalingen op te nemen over netjes omgaan met ingehuurd personeel van over de grenzen. Daarmee behoeft niet gewacht te worden op Europees beleid, dat kan morgen al ingevoerd worden.

Hij weet zich gesteund door bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wel serieus nemen, maar nu tandenknarsend zien dat zij de concurrentie verliezen van hele en halve criminelen die werknemers uitbuiten.

Reageer op dit artikel