nieuws

commentaar/ Bescherming

bouwbreed Premium

De situatie rond arbeidsmigranten toont aan dat er nog van alles mis is. Het tunnelproject in Maastricht, waar de combinatie Avenue 2 ingehuurde Portugezen aan het werk heeft via een Europees niet onomstreden Iers bedrijf, is een voorbeeld van mogelijke uitbuiting zoals de situatie rond Roemenen en Polen in Eemshaven dat ook was. Lage lonen […]

De situatie rond arbeidsmigranten toont aan dat er nog van alles mis is. Het tunnelproject in Maastricht, waar de combinatie Avenue 2 ingehuurde Portugezen aan het werk heeft via een Europees niet onomstreden Iers bedrijf, is een voorbeeld van mogelijke uitbuiting zoals de situatie rond Roemenen en Polen in Eemshaven dat ook was.

Lage lonen en hoge kosten voor huisvesting en vervoer zijn de manieren waarop bedrijven die het niet zo nauw nemen met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, hun zakken spekken ten koste van de arbeidsmigranten. En dat geldt niet alleen in Nederland maar in heel Europa, waardoor het ook een Europees probleem is.

De reden daarvoor is gelegen in het feit dat er grosso modo twee manieren zijn waarop werknemers in een ander land aan het werk kunnen. Volgens het Europees Verdrag hebben werknemers het recht om overal binnen de Europese Unie vrij te reizen, zich te vestigen en er ook te werken. Met deze vorm is weinig mis. De buitenlandse werknemer behoort voor hetzelfde werk hetzelfde loon te krijgen, onder dezelfde cao te vallen en de arbo-regels zijn van toepassing.

Anders ligt het bij detachering. Net als het vrije verkeer van werknemers, is het vrij verrichten van diensten binnen de EU een groot goed. In dit geval kunnen de diensten uitgevoerd worden met gedetacheerde werknemers voor wie iets andere regels gelden. Daar wordt dan ook driftig misbruik van gemaakt.

Minister Asscher kent de problemen en probeert de ergste uitwassen tegen te gaan, onder meer door ketenaansprakelijkheid in te voeren en malafide uitzend- en detacheringsbureaus aan te pakken. Ook hij constateert echter terecht dat een Europese aanpak nodig is.

Komende week gaat het Europees Parlement praten over een wijziging van de richtlijn handhaving bij detachering van werknemers. Daarbij zal het laveren zijn tussen bescherming van arbeidsmigranten tegen uitbuiting en de vrijheid van het verrichten van diensten. Aangezien uitbuiting van werknemers volstrekt onacceptabel is, zal bescherming van de arbeidsmigranten prioriteit moeten hebben. Dat is een beschaafd Europa verplicht.

Reageer op dit artikel