nieuws

Bruinkoolvliegas reduceert uitstoot CO2 van betonwaren

bouwbreed Premium

Bruinkoolvliegas vervangt portlandklinker in cement. Daar is dan minder van nodig zodat per saldo minder CO2 in de lucht komt. Deze soort vliegas is al eerder gebruikt in beton voor infrawerken; het wordt nu ook toegepast voor betonwaren.

V.d. Bosch Beton uit Almelo verwerkt gecertificeerd bruinkoolvliegas in zijn ‘CO2-reductiebeton’ voor prefab betonwaren. De praktijk leert dat octrooi op verbeterde betonsoorten moeilijk is aan te vragen. Octrooilijsten geven dan ook geen uitsluitsel of andere producenten ook al deze betonsoort gebruiken voor betonproducten. Peter Veldhuizen van v.d. Bosch Beton is er evenwel van overtuigd dat zijn bedrijf als eerste in Nederland bruinkoolvliegas in prefab bestratingsproducten verwerkt. “Tot nog toe heb ik niemand vergelijkbare producten zien aanbieden.”

Reageer op dit artikel