nieuws

‘Begrip duurzaam bouwen te veel door markt ingevuld’

bouwbreed

Europa wil één algemene methode waarmee de milieuprestaties van producten kunnen worden bepaald. Bouwproducenten vrezen voor een aanval op het huidige systeem. “Ik begrijp de frustratie, maar ik denk dat hun angst niet gegrond is”, zegt Han van Drunen, bestuurslid van Agrodome.


Hoe milieuvriendelijk is een product? Objectief gezien valt daar weinig over te zeggen, omdat er tientallen keurmerken in omloop zijn. Europa wil daar vanaf en stuurt aan op één systeem voor alle producten. Tot ongenoegen van de bouwelite die kapitaalvernietiging vreest. Daarom bleef het stil toen de Europese Commissie een oproep deed voor proefprojecten. Van de negentig aanvragen gingen er slechts enkele echt over bouwmaterialen. Vijf internationale instellingen op het gebied van ecologisch bouwen staken hun nek uit. Agrodome uit Wageningen is één van die partijen. Een gesprek met Han van Drunen.

De gevestigde bouwindustrie is niet zo blij met een nieuw systeem voor duurzaam bouwen. Heeft u medelijden met ze?

“Ach medelijden. Dat gaat wat ver. Maar ik snap de frustratie en de irritatie wel. Sinds 2004 werkt de industrie samen met het directoraat Industrie van de Europese Commissie aan een specifiek stelsel voor duurzaam bouwen. Het directoraat Milieu heeft echter een ander belang. Die wil één algemene rekenmethode voor alle producten. Maar als de industrie zich goed verdiept in ons voorstel dan zal hij zien dat de kans klein is dat investeringen straks voor niets blijken te zijn geweest.”

Vergelijken van bouwproducten heeft geen zin, zeggen tegenstanders…

“In de ontwerpfase is het wel degelijk nuttig voor architecten om te zien welk isolatiemateriaal, in welke toepassing, de minste milieubelasting heeft. Net zoals de industrie vinden wij ook dat de milieuprestaties op gebouwniveau moeten worden berekend. De dat moet dan wel nuttig zijn. Van de huidige normen kun je je afvragen of die het milieu iets opleveren, omdat ze teveel zijn beïnvloed door marktoverwegingen.”

Tal van leveranciers weigeren te investeren in milieudata, meerdere ambtenaren weigeren de milieuprestatieberekening serieus te nemen. Kunnen we niet beter even stoppen met duurzaam bouwen?

“Moeilijk. Als je nu zegt: stop er maar mee, dan gebeurt er de komende zes jaar helemaal niets. Waar het om gaat is dat er een methode komt waarmee een realistische milieubelasting wordt berekend. ”

Wat is Agrodome eigenlijk?

“Agrodome is een stichting die in 2011 is opgericht. Wij willen het ontwikkelen van bouwmaterialen gemaakt van grondstoffen uit de agrarische sector zoals, hout, stro en tuinbouwafval bevorderen. Denk aan bio-bases isolatiematerialen, dakbedekkingen en zelfs kunststoffen.”

Waarom voert u de pilot uit met vier internationale partijen?

“In een ander verband, Capem, opereren we al langer samen. We maakten een eigen methode om milieuprestaties van producten te berekenen. Om in de Nationale Milieudatabase te komen, ben je als klein, innoverend bedrijf namelijk duizenden euro’s kwijt. Dat is voor veel partijen een onneembare drempel. Wij willen die drempel wegnemen.”

Oefent de industrie druk op u uit?

Dat zullen we gaan merken. Over drie jaar verwacht ik dat de proef is afgerond. Misschien komen we wel nader tot elkaar.”

Reageer op dit artikel