nieuws

Alliantie gebruikt restwarmte in Zuid-Holland

bouwbreed

Een groep van 23 publieke en private organisaties uit Zuid-Holland heeft een alliantie gesloten met als doel een verduurzamingsslag te maken in het gebruik van warmte. Hiertoe hebben ze de Samenwerkingsovereenkomst duurzame warmte en koude Zuid-Holland’ ondertekend.

Het gaat om onder meer energie, warmte- en netwerkbedrijven, corporaties, gemeenten en de provincie. Het ministerie van Economische Zaken levert een financiële bijdrage. Het samenwerkingsverband maakt deel uit van de Green Deal warmte Zuid-Holland die twee jaar geleden gestalte kreeg. Toen werd tussen publieke en private partijen een gezamenlijke warmtestrategie afgesproken. Deze wordt in de periode tot 2020 verder uitgewerkt.

Dat jaar moet 14 procent van de verwarming van gebouwen en kassen plaatsvinden. In de Green Deal zijn ook afspraken gemaakt over onder meer de infrastructuur die nodig is om restwarmte optimaal te kunnen gebruiken.

Inmiddels is het Programmabureau warmte-koude Zuid-Holland opgericht. Deze organisatie biedt ondersteuning aan warmteprojecten. Daarbij komen uiteenlopende zaken aan bod waaronder financiering, en het stimuleren van kennis en innovaties binnen het vakgebied van duurzame warmte en koude.

Ook zal het programmabureau er voor zorgen dat kennis op het vakgebied die reeds aanwezig is toegankelijk wordt. Dit moet onder meer leiden tot een vlotter verloop van verduurzaming van stadsverwarmingen. Projectdirecteur Maya van der Steenhoven ziet de werkzaamheden als een legpuzzel. “Je moet beginnen bij de randjes en daarna naar binnen toe opvullen”, zegt ze over de werkwijze van het bureau. “Men werkt te vaak andersom. We gaan ervoor zorgen dat we niet de volgende praatclub worden maar resultaat neerzetten.”

Reageer op dit artikel