nieuws

AFNL: Snel stoppen met foute arbeidscontracten

bouwbreed Premium

De bouw moet samen met de politiek voortvarend een eind maken aan oneigenlijke arbeidsmarktconstructies op de bouwplaats, stelt voorzitter Henk Klein Poelhuis van de Aannemersfederatie (AFNL).

De brancheaanvoerder grijpt de feestelijke diploma-uitreiking van bbl-opleider BGA Nederland aan om die boodschap kracht bij te zetten. Het is de goede plaats daarvoor, meent hij, omdat jongeren moeten weten dat ze een mooie toekomst kunnen hebben in de bouw.

Dat de bedrijven ondanks de crisis nog wel degelijk zitten te wachten op de jeugd, is in zijn ogen goed nieuws. De vele jongeren die hun bbl-opleiding bij BGA Nederland succesvol hebben voltooid, vindt hij daarvan een illustratie.

De AFNL-voorzitter onderstreept dat als het aan de mkb-bedrijven in de bouw ligt, vaste medewerkers een groot deel van het werk blijven doen. De Aannemersfederatie hield een enquête onder haar leden waaruit naar voren kwam dat driekwart van de bedrijven dit het ideale model vindt. Een flexibele schil wijzen ze niet af maar die moet niet domineren en in geen geval een oneigenlijk karakter hebben.

Een sterke inbreng van vaste medewerkers blijkt zijn achterban zeer belangrijk te vinden. Nodig, zo is de overtuiging, “om kwaliteit, continuïteit en veiligheid te kunnen waarborgen”. Arbeidsmarktbederf door het werken met “schijnzelfstandigen en allerlei bijzondere contractconstructies”, zoals Klein Poelhuis het formuleert, ondermijnen dit doel. Paal en perk stellen aan de misstanden moet tegelijk helpen jongeren te overtuigen dat ze in de toekomst kunnen rekenen op een aantrekkelijke baan in de bouw.

Maar jongeren hoeven zich wat hem betreft nu al geenszins te laten afschrikken. Het sectorplan bouw & infra stemt hem optimistisch over de medewerking die hij kan verwachten bij zijn ambitie voor een gezonde sector. “Het sectorplan”, zo vat hij het samen, “geeft ondersteuning om vakmanschap vast te houden, mensen bij te scholen en, als de werkzaamheden weer toenemen, medewerkers te laten instromen.”

Reageer op dit artikel