nieuws

Aedes waarschuwt voor tegenstem

bouwbreed

Corporaties stemmen vandaag voor of tegen de afspraken die Aedes onlangs maakte met minister Blok. Voor de bouw maakt de keuze nogal uit, meent Marc Calon, voorzitter van Aedes.

Corporatievoorman Calon staat nog altijd achter gemaakte afspraken met minister Blok

Hij wilde het eigenlijk niet zeggen, want de leden moeten vandaag spreken, maar Marc Calon, voorzitter van corporatiekoepel Aedes, hoopt dat de corporaties voor de motie van Havensteder-bestuurder Hedy van den Berk e.a. stemmen. Die motie zegt dat de verhuurdersheffing tijdelijk moet zijn, anders komt de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in het geding. Ook blijft er te weinig geld over om te investeren.

De motie is een reactie op een principe-afspraak die Aedes onlangs met het kabinet maakte. Door de deal mogen corporaties weer dure huur- en koopwoningen bouwen voor stadsvernieuwings- en herstructureringsprojecten, mits er geen marktpartijen in de rij staan. Maar in de afspraken staat ook dat Aedes de verhuurdersheffing accepteert als voldongen feit.

“Achterkamertjespolitiek”, schamperde corporatiedirecteur Pieter Bregman van Nijestee, een van de opstellers van de motie vlak na de deal.

De motie lijkt veel steun te krijgen in de corporatiewereld.

“Niks achterkamertjespolitiek”, reageert Calon. “We hebben 70 à 80 procent van de leden één op één gesproken. Veel leden zeiden over het principe-afspraken: goed gedaan.” Volgens hem komt het protest van een beperkte groep corporaties.

Calon zegt een aantal maanden geleden ingegaan te zijn op uitnodiging van het kabinet op “in stilte” besprekingen te voeren.

Woordvoerders

De corporatievoorman staat nog altijd volledig achter die beslissing en achter de gemaakte afspraken. Ruimte bij de Eerste Kamer om tegen de verhuurdersheffing te stemmen is er volgens hem niet. “We hebben alle woordvoerders gesproken. Een meerderheid heeft zich verbonden aan het woonakkoord.”

Maar het is aan de leden om voor of tegen de afspraken met Blok te stemmen, benadrukt Calon. “Als de leden zeggen: het is vechten. Prima, er ligt een dagvaarding klaar.“ Maar door tegenstemmen zou de eerdere novelle van Blok mogelijk weer geldig worden. Met forse gevolgen voor de bouw, aldus Calon. Daardoor zou in het slechtste geval 43 procent van de sociale woningvoorraad verhuizen naar het zogeheten niet-DAEB-segment (duurdere huurwoningen). Met de deal maar 3 procent. “Weinig mensen weten dat, maar dat scheelt nogal”, zegt Calon. De bouw van deze niet-DEAB-woningen mogen corporaties alleen ongeborgd financieren. Gevolg: de investeringen van corporaties gaan nog verder omlaag.

Reageer op dit artikel