nieuws

Wantrouwen over grote aankopen neemt iets af

bouwbreed

De consument is in september minder pessimistisch geworden over het doen van grote aankopen zoals een woning. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt het conjunctuurbeeld een fractie minder negatief.

De aantrekkende woningmarkt en de onverwacht gedaalde werkloosheid kunnen geen reden zijn voor euforie. Onderliggende cijfers van het CBS laten zien da t Nederland nog weinig vertrouwen heeft in de naaste toekomst. In september kromp de groep die de tijd voor grote aankopen ongunstig vindt tot een meerderheid van een vijfde van de bevolking.

Alle meningen bij elkaar opgeteld, de plussen en minnen tegen elkaar weggestreept, blijft een wantrouwende groep over van 19 procent. Het getal is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de drie voorgaande maanden toen de teller uitsloeg naar -25. Terugkijkend op de financiële situatie de afgelopen twaalf maanden, geven de consumenten het hele jaar al een negatief oordeel. Vrij constant is per saldo 35 procent pessimistisch. Gevraagd naar de financiële omstandigheden de komende twaalf maanden, krijgen de burgers een stuk meer vertrouwen. Doorgaans zo’n 10 procent van de pessimisten stapt dan over naar het kamp van degenen met een optimistische blik.

Het oordeel over de komende twaalf maanden is vanaf februari (score: -32 procent) geleidelijk verbeterd tot in mei en juni nog slechts 14 procent mopperde. Vanaf juli verslechterde de situatie weer tot in september de teller van het CBS -22 procent aanwijst.

Van de consumenten denkt momenteel 21 procent dat komend jaar de economie duidelijk zal verslechteren. Eveneens een vijfde verwacht een geringe achteruitgang. De grootste groep (37 procent) schat in dat de economische omstandigheden ongeveer gelijk zullen blijven.

De angst voor grote prijsstijging is sinds vorig najaar sterk afgenomen. Destijds ging 86 procent van de mensen uit van een even grote dan wel sterkere stijging in het voorgaande jaar.

Momenteel rekent slecht 16 procent van de bevolking op hogere prijzen. Het producentenvertrouwen is van augustus op september gedaald van -1,6 naar -2,8. Vooral het oordeel over de orderpositie is verslechterd.

Reageer op dit artikel