nieuws

Verpakkingen op de schop

bouwbreed Premium

Producenten van bouwmaterialen moeten de hoogst haalbare verduurzaming ontwerpen voor hun verpakkingsmaterialen. De lat lager leggen kan niet. In dat geval formuleert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken de doelen.

Verpakkingen bouwmaterialen verplicht tot hoogst haalbare duurzaamheidsdoel

Kitspuiten, verfblikken, pallets, kratten en containers. Hoewel de hoeveelheid verpakkingen in de bouw een factor honderd lager ligt dan bij consumentenproducten, is verduurzaming van verpakkingsmateriaal ook voor de bouw van belang. Momenteel bestaat ongeveer een derde van het bouwafvalvolume op de bouwplaats uit verpakkingsmateriaal.

Van marktsectoren wordt verwacht dat zij zelf technisch, economisch en praktisch gezien de hoogst haalbare doelen stellen voor verduurzaming van verpakkingsmateriaal.

Staatssecretaris Mansveld (infrastructuur en milieu) gebruikt de doelen zo mogelijk als input voor wetgeving. Een lager doel vastleggen gaat niet. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken onderzoekt vervolgens of deze plannen daadwerkelijk de hoogst haalbare zijn. Is dat niet het geval, dan stelt het Kennisinstituut vast welk doel wel het hoogst haalbare is en legt deze aan de staatssecretaris voor. “Deze agenda sluit goed aan bij de wens van het kabinet om een transitie te maken naar circulaire economie”, schrijft Mansveld dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Slot

Producenten of importeurs blijven verantwoordelijk voor de invulling van de eisen. “De doelen moeten technisch haalbaar en ook beproefd zijn”, licht Hester Klein Lankhorst, directeur van het Kennisinstituut toe. “Het dient als slot op de deur, maar het is niet onze taak om die doelen af te dwingen.” Klein Lankhorst: “Spijkers zitten in een kartonnen doosje. Sommigen willen verpakkingen in het geheel afschaffen, maar je kunt je voorstellen dat dat in het geval van de spijkers niet werkt. Je kunt wel het karton van volledig gerecycled materiaal maken.”

De verpakkingsketen moet verduurzamen in de periode 2013-2022, onder meer door zuiniger gebruik van grondstoffen, meer hergebruik en terugwinnen van verpakkingsmaterialen. De branches moeten vanaf 2014 met de plannen aan de slag.

Reageer op dit artikel