nieuws

‘Tijd van 100.000 huizen per jaar is voorbij’

bouwbreed

Extra geld voor het energiebesparingsfonds en afschaffing van de btw-integratieheffing. Dat zijn de belangrijkste nieuwtjes in de plannen van minister Blok (wonen).

“De tijd van 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar is voorbij”, constateert de minister. “De bouwsector moet zich daarop instellen en zich meer richten op ombouw van kantoren en duurzaamheid.” Energiebesparing is een van de speerpunten van de woonminister. Het energiebesparingsfonds krijgt 35 miljoen euro bovenop de 150 miljoen euro die sinds het woonakkoord in de boeken stond; 50 miljoen euro in 2013 en 135 miljoen euro in 2014. Het is de bedoeling dat private partijen dit budget aanvullen tot een totaal van 740 miljoen euro. Per 1 november 2013 moet het fonds operationeel zijn.

Daarnaast staat de afschaffing van de btw-integratieheffing voor 95 miljoen euro in de boeken. Deze wordt per 2014 afgeschaft. De integratieheffing behelsde een drempel bij de transformatie van kantoren. De btw-heffing hield in dat niet alleen btw moet worden betaald over de bouwwerkzaamheden, maar ook over de inbrengwaarde van het om te bouwen kantoorpand.

Eerder zegde de minister toe aan de Tweede Kamer dat sommige gebieden worden vrijgesteld van de verhuurdersheffing. Deze toezegging is nu uitgewerkt: krimpgebieden, transformatie van Rotterdam-Zuid en de transformatie van kantoren worden ten bedrage van 70 miljoen euro vrijgesteld van de verhuurdersheffing.

Corporaties

Verhuur van woningen in het middensegment moet aantrekkelijker worden voor private investeerders, vindt ook de minister. Het beleggen in huurwoningen wordt bemoeilijkt door oneerlijke concurrentie van de commerciële activiteiten van corporaties. De minister heeft met koepelorganisatie Aedes afspraken gemaakt om een gelijk speelveld te creëren onder meer door goedkope leningen voor corporaties alleen maar beschikbaar te maken voor sociale huurwoningen. In het woonakkoord werd eerder al 400 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de sociale woningvoorraad.

Reageer op dit artikel