nieuws

Tienduizend woningen voor werkende jongeren

bouwbreed

Initiatiefgroep Change= wil in de vier grote steden in de randstad 10.000 huurwoningen bouwen speciaal voor lager opgeleide jongeren tot dertig jaar. Volgend jaar wordt gestart met de nieuwbouw van 470 appartementen in Amsterdam.

Vo lgens Change= is er veel te weinig aandacht voor de woningnood onder werkende jongvolwassenen. Alleen al in Amsterdam zijn minimaal 13.000 jongeren op zoek naar passende woonruimte. De nieuwbouw die men voorstaat, biedt complete appartementen van 28,5 vierkante meter voor een huur onder de grens van de huurtoeslag. Voor jonge moeders met een kind worden woningen van circa 42 vierkante meter gebouwd.

Bij de ontwikkeling van het woningcomplex in Amsterdam Nieuw-West werkt Change= nauw samen met projectontwikkelaar New Babylon en Tangram Architekten. Volgens Charlot ten Dijke van Tangram heeft de Erasmus Universiteit onderzoek gedaan naar de risico’s voor de leefbaarheid in zo’n groot woongebouw. Naast een centrale ingang met goed toezicht, ontwerpt haar bureau verdiepingen met hooguit twintig wooneenheden. Zij verwacht dat bij een dergelijke maatvoering voldoende sociale controle kan ontstaan.

Bouwpartner van Change= is Ballast Nedam. De bouwer wil voor de realisatie een in 2012 van de Ursem Bouwgroep overgenomen modulair bouwsysteem toepassen. Alle woningen worden fabrieksmatig afgebouwd en daarna op de bouwplaats gemonteerd. Ook zal Ballast Nedam langdurig bij het beheer worden betrokken.

“Met ons modulaire huisvestingsconcept en langjarige betrokkenheid kunnen we de kwaliteit garanderen en bijdragen aan de financiële haalbaarheid”, aldus een woordvoerder. Change= staat onder leiding van de Rotterdamse uitzendondernemer Ralph Mamadeus. Hij verwacht op korte termijn overeenstemming met de gemeente Amsterdam over verwerving van de bouwgrond tegen een lage sociale grondprijs. Ook zijn volgens hem de onderhandelingen met een grootbank over financiering van de bouw vergevorderd.

Reageer op dit artikel