nieuws

Tiel toont lef met gouden cultuurpaleis aan de Waal

bouwbreed

Dansend de boten op de Waal bekijken. Tiel krijgt een opvallende stalen blikvanger met een gouden cultuurpaleis strak aan de Waalkade. Eerst valt het GGR-gasgebouw definitief ten prooi aan de slopershamer.

De Westluidense Poort combineert een theater, bibliotheek en parkeergarage aan de Waalkant van de stad. Het aantal nieuwe woningen beperkt zich tot een bescheiden 24 stuks. Het innovatieve contract is deze week getekend, mei volgend jaar begint de uitvoering.

De gebiedsontwikkeling is als een dbmo-contract op de markt gezet en dat is een grote stap voor een gemeente als Tiel. Lof alom voor de keus om ontwerp, bouw, onderhoud en 25 jaar exploitatie te combineren. Bouwers moesten aan de slag met een plafondbedrag en daar de meeste kwaliteit bij bieden. De gemeente legt zelf de benodigde 34 miljoen euro op tafel en betaalt de komende 25 jaar nog eens 9 miljoen voor onderhoud en exploitatie. Daarvoor wordt met een recht een blikvanger voor gebouwd. Een duurzaam gebouw was een eis die is ingevuld met een stalen constructie met opvallende goudgele aluminium gevelelementen. Het gebouw is geschikt als theater, maar ook voor dansfestijnen en optredens. Binnen domineert een bijzondere houten kronkeltrap, die ook door de vele grote ramen van buiten goed zichtbaar zal zijn.

Om de energiekosten te drukken worden ook 240 vierkante meter zonnepanelen geplaatst en een wko-installatie. Architect Willem Hein Schenk van De Zwarte Hond vond het een uitdagende opdracht en heeft ingezet op een flexibel staal zodat in een later stadium relatief makkelijk kan worden verbouwd. Van meet af aan heeft hij contact gezocht met alle betrokken partijen om een optimaal ontwerp te kunnen maken, waarbij ook rekening is gehouden met slim onderhoud en exploitatie. De dialoogfase gaf de kans om de gevelpanelen te laten zien, want uiteraard was aanvankelijk wat huiver bij het voorstel om een gouden gevel te maken.

Volker Wessels-directeur Toon van Laarhoven zou graag zien dat veel meer gemeenten de herinrichting van een stadsdeel in een innovatief contract gieten, maar constateert dat vooral de laagste prijs domineert en kwaliteit weinig kans krijgt.

Geslaagde opzet

Ook wethouder Laurens Verspuij heeft geen spijt van de concurrentiegerichte dialoog waardoor veel puntjes op de i zijn gezet. Hij ziet de Westluidense Poort als geslaagde opzet in de opmars naar de herontwikkeling van de twee andere toegangspoorten in zijn stad: de Santwyckse Poort en de Burense Poort. Daar kan de rol van de gemeente echter een stuk kleiner blijven, verwacht hij, omdat daar winkelgebieden zijn gepland.

De poging om het lokale bedrijfsleven te betrekken bij deze opdracht is mislukt, geeft de bestuurder ruiterlijk toe. “De opdracht was een maatje te groot, maar Van Kessel is alsnog betrokken bij de bouw en dat geeft toch een regionaal tintje.” In eerste instantie hadden tientallen bouwers belangstelling voor de klus, maar uiteindelijk schoven alleen de grote ‘jongens’ aan tafel bij de dialoogfase: BAM U-bouw, Van Wijnen en Volker Wessels Bouw & Vastgoed Midden. Die laatste partij kon afgelopen week de handtekeningen zetten onder het definitieve contract.

Het gebied van 17.000 vierkante meter wordt vooral gedomineerd door het nieuwe cultuurgebouw met direct aanpalend de nieuwe bibliotheek. Daaronder komt een parkeergarage met vier lagen voor 580 auto’s. Een groenstrook en een pad naar de Waalkade horen ook bij de herinrichting van het gebied. Het aantal nieuwbouwwoningen is scherp naar beneden bijgesteld. In de eerste plannen werd nog gerept over ruim honderd woningen, het contract gaat echter uit van zestien grondgebonden woningen en twee keer vier appartementen. Bij het bepalen van de plek en omvang van de parkeergarage is optimaal nagedacht over de combinatie met de bodemsanering die nodig is. Een van de slimmigheidjes die de markt heeft ingebracht. Dat geldt ook voor de ingang van de parkeergarage die nu aan de kant van de Rechtbankstraat komt.

Reageer op dit artikel