nieuws

Sector groothandel verliest kwart omzet

bouwbreed

De groothandel in bouwmaterialen is sinds 2009 een kwart van zijn omzet kwijtgeraakt. Driekwart van de bedrijven maakt zich desondanks weinig zorgen over het voortbestaan.

75 Procent denkt crisis te overleven

Onderzoek van bureau USP in opdracht van brancheorganisatie Hibin maakt duidelijk dat de sector zich weinig illusies maakt over een spoedig herstel. Twee op de vijf bedrijven geeft aan te verwachten dat de hoge omzetten van begin deze eeuw nooit meer terug zullen komen. Een groep van 40 procent schat in dat op zijn vroegst in 2016 herstel inzet.

De groothandel kent momenteel vele bedreigingen. Niet alleen nemen de opdrachten nog steeds af maar zijn de moeizaam verworven orders ook nog eens kleiner in omvang. Bijna een kwart van de bedrijven heeft te maken met faillissementen, is het niet aan de kant van de opdrachtgevers dan wel aan de zijde van de toeleveranciers. Inschatting is dat de rekeningen dit jaar gemiddeld betaald zullen worden na 52 dagen. Vorig jaar kwam het geld in doorsnee vijf dagen sneller binnen. De betalingstermijnen lopen op ondanks een aanscherping van het debiteurenbeleid.

De groothandels vangen de klappen van de crisis vooral op door te beperken op de loonkosten. Slechts een op de vijf bedrijven geeft aan niet in het personeelsbestand te hebben ingegrepen. Andere manieren om zich te wapenen tegen de ongure bouwconjunctuur zijn afbouw van de voorraden (74 procent), lagere tarieven (61 procent) en actievere bewerking van de markt (57 procent). Driekwart geeft aan scherper in te kopen dan voorheen.

Een op de drie bedrijven versterkt zijn positie door innovaties of verhoging van de productiviteit. De boventoon voert echter kostenreductie. Een op de drie bedrijven rekent op een verdere intensivering van de toch al tot een grimmig niveau gestegen prijzenslag.

Van de groothandelsbedrijven geeft een kwart toe dat financiering ten behoeve van investeringen momenteel lastig is. Ruim de helft beweert geen belemmeringen te ondervinden bij de financiering van het bedrijf.

In de strijd om overleving verdwijnt bij de groothandel in bouwmaterialen dit jaar 14 procent van de arbeidsplaatsen.

Reageer op dit artikel