nieuws

Rijkswaterstaat streeft naar grotere rol voor innovaties

bouwbreed

Rijkswaterstaat gaat innovaties nog beter inbedden in de organisaties. Ook de markt wordt meer en meer uitgedaagd.

Levenscycluskosten kunnen 30 procent omlaag

“Het barst van de ideeën in de organisatie. Je moet ze als management alleen zien en toepassen. De creativiteit zit aan de basis”, zei directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers tijdens de presentatie van het boek ‘Samen sneller slimmer, innoveren in de bouw’ van Gertrud Blauwhof, Ben Spierings en Willem Verbaan.

Zijn doel is zodanig te innoveren dat de levenscycluskosten 30 procent omlaag gaan, werken 30 procent meer functionaliteit hebben en er 30 procent duurzamer wordt gewerkt. Dat het kan, daarvan is hij overtuigd. Voorbeelden zijn er nu al te over. Zo is er de Ramspolbrug, de eerste energieneutrale beweegbare brug dankzij 350 zonnepanelen en de opslag van bewegingsenergie. Door de markt uit te dagen, is er een ‘verjongingscrème’ ontwikkeld waardoor zoab drie jaar langer meekan. In de Brouwersdam wil Rijkswaterstaat een getijdencentrale bouwen die goed is voor de energieopwekking van 50.000 huishoudens.

Andere ideeën worden uitgewerkt of komen zelfs al binnenkort op de markt. Zo wordt biomassa van het maaien van bermen ingezet om energie op te wekken. Hetzelfde geldt voor sediment uit de rivieren. Ook wordt gewerkt aan een multifunctionele sluis die kan worden gebruikt voor het schutten van schepen, als waterkering en voor energieoppwekking. “Die sluis van de 21ste eeuw levert ons door standaardisatie een besparing op van 130 miljoen”, rekent Dronkers voor. In zijn visie ligt een soortgelijke multifunctionaliteit voor veel meer infrastructuur in het verschiet. Deels bestaat die al, zoals de energieleverende weg, maar wordt die nog te weinig toegepast.

Dronkers ziet drie groepen vernieuwers: de pioniers, beheerders en productinnovators. “De pioniers worden gehinderd door de regels, daar moeten nieuwe spelregels voor komen. De beheerders willen wel vernieuwen, maar zitten nog gevangen in de regels en de productinnovators moeten de markt meekrijgen”, aldus de directeur-generaal.

Reageer op dit artikel