nieuws

Provinciale wegen veiliger maken kost ruim 1 miljard euro

bouwbreed

Met een investering van ruim 1 miljard euro kunnen provinciale wegen in Nederland op een relatief eenvoudige manier veiliger worden gemaakt. Dat stelt de ANWB in een gisteren gepresenteerd rapport. De belangenorganisatie constateert dat 62 procent van de provinciale wegen niet veilig genoeg is.

Met een meetwagen heeft de ANWB 8500 kilometer aan provinciale wegen in beeld gebracht met behulp van het Europese systeem EuroRAP. Hiermee wordt de veiligheid van de weg beoordeeld op basis van de wegkenmerken. Daaruit volgt een beoordeling met één tot en met vijf sterren. Van de Nederlandse provinciale wegen scoort 55 procent twee sterren en 7 procent één ster. De ANWB bepleit een veiligheidsniveau van ten minste drie sterren. Op dit moment vallen twee doden en vijftig gewonden per dag in het verkeer, waarvan een kwart op een provinciale weg.

Om de veiligheid te verbeteren adviseert de organisatie de rij- en redresseerstroken te verbreden en de scheiding tussen de twee rijstroken breder te maken of een fysieke scheiding (bijvoorbeeld barriers) aan te brengen. Daarnaast moeten objecten in de berm, zoals bomen, beter worden afgeschermd en moeten onveilige situaties op kruispunten worden aangepakt.

Veel van de maatregelen kunnen volgens de ANWB meegenomen worden bij het reguliere onderhoud van de wegen. De bond stelt voor het te investeren bedrag over een periode van tien jaar te spreiden. Aanpak van de wegen zou jaarlijks tientallen doden en honderden gewonden in het verkeer schelen. Berekeningen door de ANWB laten een besparing aan maatschappelijke kosten (medische kosten, arbeidsongeschiktheid en immateriële kosten) zien van circa 12,5 miljard euro per jaar.

Vorige maand publiceerde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een rapport waarin aanbevelingen worden gedaan om 80-kilometerwegen veiliger te maken. De voorgestelde maatregelen komen voor een groot deel overeen. Uit het SWOV-onderzoek wordt duidelijk dat op veel plaatsen geen ruimte is om de wegen te verbreden. Bij 40 procent van de 80-kilometerwegen zou die ruimte er wel zijn.

Reageer op dit artikel