nieuws

Noorderzijlvest eist inzet werklozen bij bouw brug

bouwbreed

Noorderzijlvest eist als eerste waterschap de inzet van werklozen bij een bouwproject. Aannemer Knol Akkrum sleepte de opdracht voor de brug Pamazijl binnen, waarvan 5 procent verplicht wordt besteed aan ‘social return’.

Primeur voor waterschap

Het waterschap heeft de primeur en doet via twee pilot-projecten ervaring op, waarvan de brug bij het Groningse Niehove het eerste is en later dit jaar nog een groenproject volgt. Het gaat om een relatief bescheiden bouwopdracht van 200.000 euro om de oude brug over het Nijhoofsterdiep te slopen en op dezelfde plek een nieuwe te bouwen. Afgelopen week zijn de sloopwerkzaamheden begonnen en het werk wordt nog eind dit jaar opgeleverd. Bij aannemersbedrijf Knol is speciaal iemand in dienst gekomen gedurende het project. Knol zet hem in via het meester-gezelprincipe om komend half jaar ervaring op te doen en het timmervak te leren. Als de leercurve zich positief ontwikkelt biedt de bouwer uitzicht op een langdurig dienstverband, maar dat is volgens het contract niet verplicht.

De ervaring leert dat langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten op eigen kracht bijna geen werk vinden en een duwtje in de rug kunnen gebruiken, motiveert projectleider Kurt Meijer de keus van het waterschap. Alle vijf inschrijvers konden voldoen aan het extra gunningscriterium. “Wij moesten meer wennen aan de nieuwe eis dan de aannemers.” Er volgt een boete als de bouwer zijn belofte niet waarmaakt, maar dat is op geen enkele manier de intentie van het contract.

Veel gemeenten passen al jaren social return toe, maar ook andere opdrachtgevers tasten de mogelijkheden af om bouwopdrachten te combineren met sociale doelstellingen. Daar horen ook diverse andere waterschappen bij, heeft Noorderzijlvest gemerkt aan de grote belangstelling.

Opvallend is dat het waterschap nog 5 procent van de opdrachtsom als hard gunningscriterium heeft gebruikt, terwijl veel andere opdrachtgevers, waaronder Amsterdam, juist van een hard quotum afstappen en afhankelijk van het project bekijken wat een haalbare inzet van werklozen is.

Reageer op dit artikel