nieuws

Noord-Holland gaat zelfbouw stimuleren

bouwbreed

Collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) krijgt in Noord-Holland meer ruimte. In de provincie worden meer locaties beschikbaar gesteld waar samenwerkende particulieren hun eigen huis kunnen bouwen.

Dat blijkt uit de ‘Evaluatie collectief particulier opdrachtgeverschap’ in de provincie Noord-Holland die deze week verscheen.

Naast het beschikbaar stellen van locaties wil de provincie ook de mogelijkheden van cpo onder een brede groep woningzoekenden onder de aandacht brengen. Ook wil de provincie meer inzicht krijgen in het beleid dat gemeenten voeren bij collectief particulier opdrachtgeverschap, omdat de markt aangeeft dat hieraan veel behoefte bestaat.

Voor de gemeenten in Noord-Holland betekent het provinciebeleid een forse omschakeling omdat in het merendeel van de gemeenten het particulier opdrachtgeverschap nog een bewustwordingsproces is. Dat brengt met zich mee dat vaak nog niet duidelijk is waar particulieren kunnen bouwen terwijl ook het grondprijzenbeled veelal nog niet is afgestemd op de specifieke eisen van particulieren. “Op dit moment zijn cpo-locaties vaak relatief duur, hebben ze een onaantrekkelijke ligging of zijn helemaal niet voor handen”, concludeert de provincie. Daar komt bij dat Noord-Hollandse gemeente-ambtenaren veelal niet gewend zijn om met particulieren om de tafel te zitten.

In Noord-Holland wordt slechts een klein deel van de woningbouw gerealiseerd door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit aantal is tussen 2000 en 2012 vrijwel gehalveerd. Ging het in 2000 nog om ruim negenhonderd nieuwe woningen waarvoor particulieren opdracht gaven, in 2011 betrof het een kleine vijfhonderd.

Volgens de provincie gaat het gemiddeld om 5 procent van het totaal aantal nieuwbouwwoningen in Noord-Holland.

In de evaluatie wordt daarbij aangetekend dat tussen 1995 en 2009 in Nederland gemiddeld 10 procent van het totaal aantal huizen dat werd gebouwd, zelfbouw betrof.

In Noord-Holland is minder ruimte beschikbaar dan in andere provincies, zo blijkt uit het document. De oorzaak is de grote verstedelijking van het gebied. Maar de evaluatie wijst ook uit dat er nog voldoende rek zit in de mogelijkheden van de provincie. “Als gemeenten beter aansluiten op cpo-behoeften, zullen waarschijnlijk meer collectieven starten en tot daadwerkelijk bouwen over kunnen gaan.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels