nieuws

Niet starters probleem woonmarkt

bouwbreed

Niet de starters maar de bezitters van koopwoningen zijn de belangrijkste oorzaak van de crisis op de woningmarkt. Die conclusie trekt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een studie naar het effect van de crisis op de woningmarkt.

Leijten: Niet meer maar juist minder krediet

Het CBS signaleert dat de dynamiek op de huurmarkt tussen 2007 en 2011 licht is toegenomen. Maar de stijging was veel kleiner dan de afname van de dynamiek op de koopmarkt. Het aantal verhuizingen naar een andere koopwoning nam onder alle soorten huishoudens af. Het sterkste bij de mensen die al eigenaar waren. Ten opzichte van 2007 was er in 2011 sprake van meer dan een halvering van het aantal stellen dat naar een andere eigen woning verkaste. “Het is niet zozeer een staking van de starters maar het vastzitten van mensen in hun eigen woning, dat in belangrijke mate het inzakken van de markt voor koopwoningen veroorzaakt”, stelt het CBS in het rapport De Nederlandse Economie 2012.

Secretaris-generaal Manon Leijten van Financiën noemt niet de achterblijvende consumptie door de problemen op de woningmarkt en de ingezakte woningverkoop als Nederlands grootste probleem. “Onderliggend is de hoge schuld van de huishoudens. Dat vraagt niet om meer kredieten om de bouw te stimuleren maar juist om minder kredieten. Alleen zo krijgen we een grotere economische stabiliteit. Dat doet nu pijn. Iedereen gaat de ingrepen voelen.”

Huishoudens met vaste banen kiezen vaker voor koop dan huur. De crisis heeft wat dat betreft op het verhuisgedrag geen invloed. Wel worden natuurlijk aanzienlijk minder woningen gekocht. De huidige crisis is, zo blijkt uit een nadere beschouwing van het CBS, nauwelijks te vergelijken met de grote economische problemen in het begin van de jaren tachtig. Destijds vond in een kort tijdsbestek van twee jaar een heftige correctie plaats van de woningprijzen en liep de werkloosheid snel hoog op. De huidige crisis metzijn traag verlopende processen is hardnekkiger.

Reageer op dit artikel