nieuws

Nederland krijgt hulp van België bij indammen Maas

bouwbreed

België helpt Nederland het Maaswater in te dammen. De Vlaamse en Nederlandse ministers vierden afgelopen week de oplevering van een aantal waterwerken en tekenden meteen een overeenkomst om komende jaren ook het water in de noordelijke Grensmaas gezamenlijk aan te pakken.

De grootschalige werken aan de zuidelijke Maas in Nederland en Vlaanderen zijn inmiddels achter de rug. De bewoners tussen Eijsden en Maasmechelen zijn voortaan beter beschermd tegen hoogwater. Sinds 2007 is gewerkt aan rivierverruiming en het nieuwe natuurgebied Rivierpark Maasvallei, waardoor de hoogwaterstand met enkele decimeters is gedaald. Door deze werken vermindert het overstromingsrisico in Zuid-Limburg naar één keer in de 250 jaar. De werken werden voornamelijk op Vlaams grondgebied uitgevoerd met Nederlandse geld. De bijdrage van 5 miljoen euro komt boven op de lopende projecten Programma Maaswerken (Nederland) en het Vlaams investeringsprogramma voor de Maas.

“Een Nederlands probleem is vooral aan Vlaamse zijde opgelost”, memoreerde minister Schultz (infrastructuur) woensdag in Neerharen. Samen met haar Vlaamse collega Crevets is meteen overeengekomen om ook de 45 kilometer Maas in de noordelijke sector gezamenlijk te gaan beheren. De landsgrens loopt dwars door de rivier van het Nederlandse en Vlaamse Limburg. Concreet zal de hoogwaterbescherming worden opgedeeld in 23 deelprojecten. Daarvan zal Nederland er twaalf uitvoeren, Vlaanderen zes en nog eens vijf gezamenlijk.

Reageer op dit artikel