nieuws

Meer werk in bouw dankzij
subsidieregeling Overijssel

bouwbreed Premium

Duizenden huizen en bedrijfspanden in Overijssel worden energiezuinig gemaakt. Dit levert eind volgend jaar rond 2000 banen op in de provinciale bouwsector.

Een Green Deal tussen onder meer het Rijk, de provincie en brancheorganisaties ligt ten grondslag aan het resultaat.

De deelnemers aan de overeenkomst maken dit bekend. Inmiddels zijn 6000 particuliere huiseigenaren aan de slag gegaan met energiebesparende maatregelen. Daarnaast hebben woningcorporaties afgesproken 121.000 sociale huurwoningen energiezuinig te maken. Ook verbeterden 1000 ondernemers hun eigen pand.

Het is de bedoeling dat de zogeheten Overijsselse Aanpak elders in Nederland wordt gebruikt. “Het is dé manier om de energierekening van burgers omlaag te brengen, de co 2-uitstoot te verminderen en duurzame economische groei te realiseren”, zegt Titita Siertsema, voorzitter van Uneto-VNI.

Paul Schumacher, plaatsvervangend directeur van Bouwend Nederland, is eveneens enthousiast. Hij verwacht dat de werkwijze een belangrijke stimulans zal zijn voor de werkgelegenheid in de bouwsector. In de Overijsselse aanpak kunnen particuliere huiseigenaren een duurzaamheidspremie krijgen als ze hun huis laten isoleren. Ook zijn leningen met lage rente mogelijk. Verder bestaat de werkwijze onder meer uit ondersteuning van aannemers en installateurs. Van die mogelijkheid maken inmiddels 130 bedrijven gebruik.

Deelnemende corporaties kunnen geld lenen uit het Energiefonds Overijssel. Via onder meer voorlichtingscampagnes wordt de aanpak gepropageerd.

Reageer op dit artikel