nieuws

Kabinet streeft naar 
circulaire economie

bouwbreed

Het kabinet zet in op groene groei en een circulaire economie. Dat schrijft minister Kamp in de begroting van Economische Zaken.

Het streven naar de circulaire economie moet ervoor zorgen dat de welvaart ook voor toekomstige generaties wordt behouden. “Deze transitie vraagt een forse inspanning, maar creëert ook kansen op velerlei terreinen”, aldus Kamp.

In het programma Groene groei werken momenteel vier departementen de strategie uit. De aanpak moet de transitie op acht domeinen ondersteunen, onder meer energie, biobased economy, klimaat, afval, bouw en water. Als het aan Kamp ligt worden de problemen van vandaag – vergrijzing, grondstoffenschaarste en klimaatverandering – de groeimarkten van morgen.

De minister waarschuwt nog maar eens dat de tijd van het opvangen van een crisis door meer geld uit te geven, voorbij is. Gezonde overheidsfinanciën vindt hij een essentiële voorwaarde voor een gezonde economische ontwikkeling.

Dat neemt niet weg dat hij wel wat meer geld heeft uitgetrokken, met name om midden- en kleinbedrijven verder te helpen aan kredieten en met innovaties. Dat laatste is alleen al nodig om in de toekomst de gevolgen van een krimpende beroepsbevolking op te vangen. De bronnen van groei worden dan innovatie en arbeidsproductiviteit.

Ondernemingsfinanciering

Om het mkb aan financiering te helpen, verhoogt de minister het percentage van de borgstellingsregeling voor het mkb van 45 naar 67,5 procent met een maximum borgstelling van 200.000 euro en verhoging van het bedrag waarvoor de overheid borg staat van 1 naar 1,5 miljoen. Daarnaast stelt hij de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) nu ook open voor niet-banken.

Kamp gaat verder het aanbod van financiering voor het mkb verbreden waardoor de bedrijven minder afhankelijk worden van bankfinanciering. Behalve het wegnemen van belemmeringen en promotie van alternatieven als crowdfunding en kredietunies, stelt hij ook 5 miljoen beschikbaar voor die vormen.

Reageer op dit artikel