nieuws

Inspectie: Helft hijsers op de bouwplaats in overtreding

bouwbreed

Ruim de helft van de hijskranen op de bouwplaats voldoet niet aan de regels. In 40 procent van de door de inspectie SZW gecontroleerde gevallen ontbraken de keuringsbewijzen of de deskundigheidscertificaten.

In het najaar van 2012 bezochten de inspecteurs 266 bouwlocaties waar hijskranen aanwezig waren. Bij 121 inspecties (45,5 procent) bleek alles in orde te zijn. In 145 gevallen (54,5 procent) was er sprake van 206 overtredingen en moest de inspectie optreden. Bij 24 inspecties (9 procent) gaven inspecteurs opdracht om de werkzaamheden te staken vanwege ernstig gevaar voor personen. “Het ging hier om het niet juiste gebruik van de hijskraan en andere arbeidsmiddelen.

Ongeveer 40 procent van de overtredingen hing samen met keurings- en bekwaamheidseisen. Er is vijf keer een boeterapport opgemaakt omdat de machinist niet in het bezit was van een certificaat.

Uit cijfers van de inspectie SZW blijkt dat in elf jaar tijd 515 hijsongevallen plaatsvonden. Daarbij zijn 45 personen overleden en 367 verwond. De cijfers hebben betrekking op hijsactiviteiten in alle sectoren. Volgens de inspecteurs realiseren hoofdaannemers (inhuurders) zich niet dat zij voor de gehuurde kraan en machinist als werkgever kunnen worden aangemerkt. “Hierdoor ontstaat een vacuüm in wie wat moet doen”, stelt de inspectie. Bij projecten waar een torenkraan gebruikt wordt gaat dit meestal beter, tekent de SZW aan.

De Vereniging Verticaal Transport (VVT) belooft meer bekendheid te geven aan de wettelijke bepaling dat ook bij de inhuur van een kraanmachinist en kraan de verantwoordelijkheid bij de inhuurder ligt.

Reageer op dit artikel