nieuws

Infrastructuur en Milieu snijdt in eigen vlees

bouwbreed Premium

Enkele grote spoorprojecten, grote bezuinigingen en een aantal grote wetswijzigingen staan bij het ministerie voor Infrastructuur en Milieu voor volgend jaar op de rol.

Staatssecretaris Mansveld (spoor) wil het station in Utrecht aanpakken. Een onoverzichtelijke wirwar aan sporen leidt tot onnodige vertraging. Daarnaast wordt een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe spoorlijn tussen Roodeschool en Eemshaven e n is een bijdrage gereserveerd voor het spoor tussen Arnhem en Düsseldorf. Diverse stationsgebieden worden opgeknapt. Programma’s zijn vertraagd en lopen veelal tot 2028 in plaats van tot 2020.

Voor het eigen departement staan fikse bezuinigingen op stapel. Het ministerie moet tot 2018 ruim 30 procent besparen op het eigen apparaat, 119 miljoen euro per jaar. De helft daarvan slaat neer bij Rijkswaterstaat, een derde bij het departement en 20 miljoen bij ProRail.

Een aantal wetten zijn momenteel bij het ministerie in de maak. Een van de belangrijkste wetten van de afgelopen jaren, de Omgevingswet, zal in 2014 het licht zien. Deze wet vervangt een lappendeken van regelgeving. Minder regels, meer eenduidigheid en één loket voor omgevingsvergunningen.

Kortere procedures moeten een besparing van honderden miljoenen euro’s opleveren. Minister Schultz presenteert in 2014 ook de structuurvisie ondergrond (Strong). Dit nieuwe beleid is gericht op duurzaam en efficië nt gebruik van de ondergrond, mijnbouw en energievoorziening en grondwatervoorraden. Daarnaast staat ook de structuurvisieWind op Land op de rol voor het eind van 2013.

Staatssecretaris Mansveld maakt een speerpunt van het hergebruik van afvalstoffen. Met het programma Van Afval Naar Grondstof moet de komende jaren een transitie plaatsvinden waarmee het ontstaan van afval wordt voorkomen.

Reageer op dit artikel