nieuws

Hoofdaannemer kan gaan betalen

bouwbreed Premium

Introductie van k etenaansprakelijkheid bij grensoverschrijdend uitzendwerk. Dat bepleit minister Asscher in zijn strijd tegen malafide uitzendbureaus en schijnconstructies.

Asscher wil ketenaansprakelijkheid voor uitzendkrachten

Tijdens de EU-top over arbeidsmigratie benadrukte de bewindsman dat voor de aanpak van misstanden met arbeidsmigratie een Europese aanpak noodzakelijk is. Recentelijk heeft hij bilateraal afspraken gemaakt met Bulgarije en Roemenië over de aanpak van schijnconstructies en malafide uitzendbureaus.

Asscher denkt dat momenteel in Brussel de urgentie van de negatieve effecten van arbeidsmigratie onvoldoende gevoeld wordt. Hij gaat zich nu echter inzetten voor een effectieve Handhavingsrichtlijn op dit gebied. Daarin moeten onder meer mogelijkheden komen voor controles bij uitzendbureaus.

Sluitstuk

Ook pleit Asscher voor het mogelijk maken van het innen van grensoverschrijdende boetes en als sluitstuk introductie van ketenaansprakelijkheid bij grensoverschrijdend uitzendwerk. Daarmee wordt bij misstanden de hoofdaannemer verantwoordelijk voor betaling van belastingen en premies. Hij kan zich dan niet langer verschuilden achter allerlei detacheringsconstructies met onderaannemers, denkt Asscher.

Verder komt er een onderzoek naar verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt door de toestroom van arbeidsmigranten uit EU-landen. Onderdeel van dat onderzoek is het in kaart brengen van maatregelen om verdringing tegen te gaan.

Nederland kent relatief veel laagopgeleide arbeidsmigranten en weinig hoogopgeleide arbeidsmigranten. Asscher vindt dat die verhouding moet veranderen, onder meer omdat hoogopgeleide arbeidsmigranten meer kans maken succesvol mee te doen in onze samenleving.

Asscher vindt principieel dat arbeidsmigranten hetzelfde loon moeten krijgen als Nederlandse werknemers, juist om verdringing tegen te gaan.

Met de supermarktbranche en LTO heeft hij daar al afspraken over gemaakt. Die houden in dat conform de cao- en de contractafspraken betaald wordt, de arbeidstijden niet worden overschreden en de arbeidskosten niet worden gedrukt via schijn- of illegale constructies.

Reageer op dit artikel